IT-2 ĦADD TA’ MATUL IS-SENA

Print Friendly, PDF & Email

NIĊĊELEBRAW FI DJARNA

Imsejħin ngħixu l-Vanġelu (Ġw 1:35-42)

Din ir-riżorsa tħejjiet mill-Karmelitani tal-Awstralja u Timor-Leste fi żmien li fih ma nistgħux ninġabru kif nagħmlu s-soltu biex niċċelebraw l-Ewkaristija. Aħna konxji li Kristu hu preżenti mhux biss fis-Sagrament Imqaddes imma wkoll fi qlubna. Anki meta nkunu waħidna nibqgħu nagħmlu parti mill-Ġisem ta’ Kristu.

Kompli minn hawn …

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: