Il-Ħadd, 24 ta’ Jannar 2021

Print Friendly, PDF & Email

Darba hija qalet l-‘Iva’ tagħha lilu, Marija qatt ma ddubitat. Kienet sempliċi żagħżugħa, imma kienet kollha kemm hi ta’ Alla u xejn u ħadd ma seta’ jifridha minnu.

Santa Tereża ta’ Kalkutta

%d bloggers like this: