L-Ewwel Jum Internazzjonali tal-Fraternità Umana

Print Friendly, PDF & Email

Papa Franġisku dwar l-Fraternità Umana: Aħna lkoll imwielda mill-istess Missier

Il-Papa Franġisku fakkar l-ewwel Jum Internazzjonali tal-Fraternità tal-Bniedem, f’avveniment virtwali mtella’ minn Sheik Mohammed bin Zayed f’Abu Dhabi, bil-parteċipazzjoni tal-Grand Imam ta’ Al-Azhar, tas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, António Guterres, u personalitajiet oħra.

Matul l-okkażjoni, l-Qdusija Tiegħu, f’diskors ippreparat għall-okkażjoni, esprima l-gratitudni tiegħu għal dawk li kienu kkontribwew għall-promozzjoni tal-fraternità minkejja l-isfidi. “Ħuti – dik hija l-kelma”, qal il-Papa. “Ħuti subien u bniet biex naffermaw il-fraternità b’mod speċjali għalik, ħija, ħabib tiegħi, sieħbi fl-isfidi u riskji fil-ġlieda għall-fraternità”.

Il-Papa offra rikonixximent speċjali lill-Imam il-Kbir, Ahmad Al-Tayyeb, għax-xhieda u l-kollaborazzjoni tiegħu fil-kitba tad-dokument li ġie ppreżentat sentejn ilu. Il-Papa Franġisku esprima wkoll il-gratitudni tiegħu lejn il-Prinċep tal-Kuruna tal-Emirat ta’ Abu Dhabi, Sheik Mohammed bin Zayed, għat-twemmin tiegħu fil-proġett, u lill-Imħallef Abdel Salam għall-parteċipazzjoni attiva tiegħu fl-avvanz ta’ dan id-dokument. “Grazzi lil kulħadd talli kkomettejtu ruħkom għall-fraternità,” qal il-Papa Franġisku, “għax illum il-fraternità hija l-fruntiera l-ġdida tal-umanità. Jew aħna aħwa, jew neqirdu lil xulxin”.

Il-Papa Franġisku kompla jinsisti li “llum, m’hemmx ħin għall-indifferenza” u “ma nistgħux naħslu jdejna” tas-sitwazzjoni preżenti b’distanza, njorament u disprezz. Huwa afferma li aħna jew aħwa, jew kollox jikrolla, u żied li din hija l-fruntiera li fuqha rridu nibnu. Il-Qdusija Tiegħu kompla jgħid li “l-Fraternità tfisser rispett. Fraternità tfisser smigħ b’qalb miftuħa. Fraternità tfisser fermezza fil-konvinzjonijiet tagħha stess ‘għaliex’ m’hemm l-ebda fratellanza vera jekk il-kundanni tagħhom jiġu nnegozjati”.

Il-Papa Franġisku enfasizza wkoll li minkejja d-differenzi fil-kulturi u t-tradizzjonijiet, aħna aħwa, “mwieldin mill-istess Missier”. F’dan ir-rigward, il-fraternità trid tinbena, mhux permezz ta’ negozjati, iżda permezz tar-rispett għall-kulturi u t-tradizzjonijiet differenti tagħna. “Huwa l-mument tas-smigħ. Huwa l-mument tal-aċċettazzjoni sinċiera. Huwa l-mument ta’ ċertezza li d-dinja mingħajr aħwa hija dinja tal-għedewwa”, qal il-Papa.

Il-Kap tal-Knisja Kattolika enfasizza wkoll li “ma nistgħux ngħidu li aħna aħwa jew mhux aħwa”, għax l-indifferenza hija “forma sottili ħafna ta’ għedewwa”. “M’għandniex għalfejn inkunu fi gwerra biex inkunu għedewwa, li nirrispettaw lil xulxin huwa biżżejjed”, qal il-Papa, u żied li wasal iż-żmien li titwaqqaf l-attitudni li wieħed iħares lejn in-naħa l-oħra u jinjora lil ħaddieħor bħallikieku ma jeżistiex.

Parti miċ-ċelebrazzjoni għall-Jum Internazzjonali tal-Fraternità Umana hija l-preżentazzjoni tal-Premju Zayed 2021 għall-Fraternità Umana li ngħata lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, António Guterres, u lill-attivista Marokkina-Franċiża, Latifa Ibn Ziaten. Waqt li kien qed jindirizza lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, l-Papa Franġisku feraħlu għall-premju w esprima gratitudni għall-isforzi tiegħu lejn il-promozzjoni tal-paċi “li tinkiseb biss b’qalb fraterna”.

Il-Papa imbagħad idderieġa l-attenzjoni tiegħu lejn it-tieni unur tal-Premju Zayed 2021, Latifa Ibn Ziaten, il-Qdusija Tiegħu rrikonoxxa x-xhieda tal-ispirazzjoni tagħha li l-weġgħa tat-telfa ta’ binha għaddietu lejn it-trawwim tal-imħabba u l-fraternità. Il-Papa Franġisku rringrazzjha tax-xhieda tagħha u qallha: “Grazzi talli kont omm għal ibnek, ta’ tant subien u bniet, kif ukoll talli llum qed tkun omm ta’ din l-umanità li qed tisma’ u titgħallem minnek: it-triq tal-fraternità, jew nitilfu kollox”.

Għal aktar tagħrif idħol fuq s-sit: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-02/pope-francis-human-fraternity-international-day-zayed-award.html

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: