Għid il-Ħamsin ifakkar it-twelid tal-Knisja

Print Friendly, PDF & Email

Pentekoste ifakkar it-twelid tal-Knisja elfejn sena ilu. Imma f’din is-song Joe C Aquilina iqegħdilna fuq fommna għajta ħierġa minn ġewwa biex in-Nar tal-Ispirtu s-Santu jerġa’ jaħkimna f’esperjenza kontemporanja tal-preżenza u l-qawwa tiegħu. Biex il-Knisja tieħu r-ruħ trid tilqa’ lir-Ruħ il-Qodos. U l-Knisja hi int u jien. Bla Nar bla ħajja, bin-Nar inġeddu d-dinja.

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: