X’taqra f’Il-Leħen tal-Ħadd 15 ta’ Awwissu 2021

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi IL-LEĦEN, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa kull nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • It-tibdil li jsir fil-Knisja mingħajr it-talb, ma jkunx tibdil tal-
 • Knisja imma tibdil ta’ grupp. – Il-Papa Franġisku lill-Kardinal Mario Grech
 • L-aħħar tislima f’Malta u fl-Istati Uniti lil Fr Nicholas Cachia
 • Joqtol lis-saċerdot li tah kenn u impjieg
 • Il-Knisja bi proġett ġdid li ser jgħin liż-żgħażagħ tal-Isla
 • Il-Quddiesa hi ċentrali fil-ħajja tagħna
 • Ħabsin u uffiċjali ta’ Kordin f’pellegrinaġġ fis-Santwarju Ta’ Pinu – L-isqof Anton Teuma iwiegħed zjarat regolari fil-Faċilità Korrettiva
 • Universitajiet Kattoliċi fl-Arġentina jiddefendu l-ħajja
 • Ħallietni bla kliem!
 • L-ACN b’67 proġett f’Bejrut
 • Żgħażagħ Iraqqini qed jibdew ħajja ġdida f’art twelidhom
 • Muftieħ
 • Fil-mument tal-Prova
 • Tislima u Stedina
 • Editorjal: Il-bidu tal-proess tal-fejqan
 • Marija mtella’ s-Sema bir-ruħ u bil-ġisem
 • Il-Profil ta’ Val u Mary Drury
 • Il-Mużika fil-Festa Maltija (VI): Il-marċ trionfali [il-ħames parti]
 • Inti taf kemm tiswa?
 • Mid-Djarju tat-Terapista-
 • X’qed tagħmel għalija l‐Ewropa -Il-persuni li ma jpejpux
 • It-Tlugħ ta’ Marija fis-sema
%d bloggers like this: