Tislimiet minn San Ġorġ Preca lil Marija Reġina

Print Friendly, PDF & Email

Fil-11 ta’ Ottubru 1954, il-Papa Piju XII, fl-Enċiklika Ad Caeli Reginam ddikjara li Marija Omm Ġesù hija wkoll Reġina tal-holqien kollu. Tletin sena qabel, San Ġorġ Preca kkompona talba kantata li antiċipat dak li ħabbar il-Papa fl-enċiklika. Hi t-talba tal-Vestis Honoris – Libsa ta’ Ġieħ fejn Dun Ġorġ sejjaħ lill-Madonna, Sinjura tal-ħolqien kollu.

Ara wkoll …

Salve Filia Patris …

Aktar minn Dun Ġorġ Preca u dwaru …

Ħajr lil Joe Galea

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: