L-ipokrezija ta’ min jistkerrahha, partikularment fil-Knisja

Print Friendly, PDF & Email

Is-Sitt Katekeżi tal-Papa Franġisku fuq l-Ittra lill-Galatin – Il-perikli tal-Liġi

“L-ipokrita hu persuna li tagħmel tabirruħha mod u tkun ieħor, lagħaqija u tqarraq b’ħaddieħor għax tgħix b’maskra fuq wiċċha, u m’għandhiex il-kuraġġ li tikkonfronta l-verità. Għalhekk, mhijiex kapaċi tħobb tassew – ipokrita ma jafx iħobb – tillimita ruħha li tgħix bl-egoiżmu u m’għandhiex is-saħħa turi bi trasparenza l-qalb tagħha. … Fil-politika mhux darba u tnejn insibu ipokriti li jgħixu ħajja doppja bejn dak li hu pubbliku u dak li hu privat. Ta’ min jistkerrahha b’mod partikulari l-ipokrezija fil-Knisja, u b’xorti ħażina teżisti l-ipokrezija fil-Knisja, u hemm ħafna Nsara u ħafna ministri ipokriti.”

Tista’ taqra l-katekeżi kollha tal-Papa Franġisku fil-Laikos …

Fittex ukoll il-katekeżijiet l-oħra dwar l-Ittra lill-Galatin …

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: