Il-25 Ħadd matul is-Sena [B]

Print Friendly, PDF & Email

Riżorsi għall-Qari tal-Ħadd 19 ta’ Settembru 2021

“Kull min jilqa’ wieħed minn dawn iċ-ċkejknin minħabba f’ismi, ikun jilqa’ lili.”

Il-Qari tal-Quddiesa

Lectio Divina minn laChiesa.it …

Ħsieb minn Fr Hayden Williams ofm cap …

Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri …

Kliem u Ħajja minn Rev. Dennis Mifsud …

L-Evanġelju għat-tfal minn Joyce u Raymond Zammit …

Qari bil-lingwa tas-sinjali …

Poster bi ħsieb mill-Evanġelju …

Tliet minuti mal-patri minn P. Marcello Ghirlando ofm …