Djalogu mal-Ispirtu s-Santu u bejnietna

Print Friendly, PDF & Email

Il-Papa Franġisku fil-bidu tas-Sinodfu ta’ Ruma. Awla Pawlu VI. 18 ta’ Settembru 2021.

Lill-Ispirtu s-Santu u lilna dehrilna. Djalogu mal-Ispirtu s-Santu u bejnietna.

Ara d-diskors kollu tal-Papa Frangisku fil-ftuħ tas-Sinodu f’Ruma …

Il-kelma “sinodu” fiha dak kollu li għandna bżonn biex nifhmu: “nimxu flimkien”.

Is-Sinodu jasal sat-trufijiet, jiġbor lil kulħadd.

Is-Sinodu jfisser ukoll li nagħmlu wisa’ għad-djalogu fuq il-miżerji tagħna.

Hemm il-konfront bejn viżjonijiet u tamiet differenti. Imma ma għandniex nibżgħu li dan iseħħ mill-ġdid illum.

Imma jekk aħna ma ninkludux il-miżerabbli – biex ngħidu hekk – tas-soċjetà, dawk mormijin, qatt ma nistgħu nerfgħu r-responsabbiltà tal-miżerji tagħna.

Importanti: li fid-djalogu jistgħu joħorġu l-miżerji tagħna, bla ġustifikazzjonijiet. La tibżgħux!

Għal xiex intom l-iżjed inklinati: li tħarsu l-irmied tal-Knisja, jew biex iżżommu n-nar imqabbad?

Ara d–diskors kollu tal-Papa Frangisku fil-ftuħ tas-Sinodu f’Ruma …

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: