X’taqra f’Il-Leħen tal-Ħadd 17 ta’ Ottubru 2021

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom  fi IL-LEĦEN, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa kull nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija

 • X’inhi r-raġuni li TVM waqqaf it-trażmissjoni tal-quddiesa mis-Santwarju ta’Pinu?
 • Xandira “Gozovisione” tar-Rużarju fil-ftuħ tal-Pjan Pastorali
 • Insaħħu l-benesseri mhux l-użu tas-sustanzi
 • 16-il-entitá jappellaw lill-politici biex iqisu tassew il-ġid komuni
 • L-Arċisqof Ġorġ Frendo f’laqgħa mal-Papa Franġisku
 • Omeliji tal-Isqof Joseph Galea-Curmi – Kemm hi għażiża din id-dar!
 • Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna – “L-għatx biex inkunu f’ambjent ta’ mħabba”
 • L-Abbozzi ‘tal-Ugwaljanza’: kif jintlaqtu l-għaqdiet u l-iskejjel?  (l-ewwel parti)
 • Ftuħ tas-Sena tal-Formazzjoni 2021-2022 fis-Seminarju ta’ Għawdex
 • Il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II – Sittin sena wara
 • Patri Mario Attard – L-Ispirtu tal-Mulej fuqi
 • Studenti jappellaw lil tfal oħra biex jissieħbu fil-kampanja ‘Miljun tifel u tifla madwar id-dinja jitolbu r-Rużarju għall-għaqda u l-paċi’
 • Bhas-Soltu Ahna ninsew    
 • Editorjal -Poplu ta’ kuntrasti
 • Messaġġi f’waqthom
 • Minn saċerdot satanista għal “Appostlu tar-Rużarju”
 • San Bernardinu ta’ Siena – Riformatur Franġiskan
 • Dar vojta nieqsa mill-imħabba

 • X’nafu dwar l-ewwel snin ta’ San Ġużepp
 • Il-Qniepen
 • Miklem Ekumeniku
 • Gwerra w Paċi

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: