X’taqra f’Il-Leħen tal-Ħadd 21 ta’ Novembru  2021

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom  fi IL-LEĦEN, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa kull nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija

 • Għadd ta’ persuni investigati dwar messaġġi b’kontenut ta’ mibegħda fuq il-media soċjali
 • Premju Ċittadin Ewropew 2021 għad-Dar tal-Providenza
 • 22 entità b’position paper lill-membri Parlamentari dwar l-użu rikreattiv tal-kannabis
 • L-Omeliji tal-Arcċisqof Charles J. Scicluna u l-Isqof Joseph Galea-Curmi
 • Il-Papa jitlob f’isem Alla…
 • Ir-Relikwa ta’ Carlo Acutis għall-ewwel darba f’Għawdex
 • Tletin sena minn meta seħħ il-ftehim dwar l-iskejjel u l-proprjetà tal-Knisja
 • Il-kwadru ta’ San Leopoldu Mandić fil-Kappella ta’ Sir Anthony Mamo
 • Il-konsolidazzjoni tal-Malti fil-mużika sagra
 • Lejn it-8 ta’ Dicembru.
 • Editorjal: Sultan differenti
 • Kummentarju – Bennejja tas-Saltna
 • Ilsienek taz-Zokkor? U Kelma f’waqtha
 • Il-profil ta’ Abraham Bellia
 • Swor Marċellina Tabone FCJ:  Barka u Grazzja
 • Djalogu bejn Soru tal-Klarissi u Ġesu u Ommu Marija
 • 5 Kotba Ġodda ta’ San Ġorġ Preca
 • VERDI- 120 sena mill-mewt tiegħu
 • Miklem Ekumeniku – Il-Knisja Rumena Ortodossa
 • Sant’ Andrija: l-ewwel appostlu msejjaħ minn Kristu
 • Dwar il-familja u l-ħajja nisranija  

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: