Il-Ħajja f’Għawdex, Marzu 2022, Nru 1036

Print Friendly, PDF & Email

Artiklu li jispikka fl-edizzjoni ta’ Marzu ta’ Il-Ħajja f’Għawdex jirrifletti fuq kif it-tendenzi edukattivi ta’ żmienna jipprijoritizzaw il-profitt ekonomiku fuq l-iżvilupp tal-persuna, u b’hekk in-nies spiss jitqiesu l-ewwel aġenti tal-produzzjoni u mbagħad persuni. Fuq nota iktar leġġera, l-artiklu prinċipali jispjega kif il-Parroċċa tal-Iklin ġiet mogħnija b’xogħlijiet u opri ta’ għadd ta’ artisti u membri tal-kleru Għawdxi.

Band’oħra, naqraw fuq kif Ta’ Sannat laqqat l-eħrex bumbardament fuq Għawdex fit-Tieni Gwerra Dinjija, fuq il-migrazzjoni lejn l-Awstralja, u fuq is-serje impressjonanti ta’ librara tal-Bibljoteka Nazzjonali ta’ Għawdex. Paġni oħra jkopru firxa usa’ ta’ temi, fosthom mistoqsijiet parlamentari, letteratura, l-Iscouts, l-isport, obitwarji, il-Karnival, riċensjonijiet ta’ kotba u ritratti qodma.

Il-Ħajja f’Għawdex, March 2022, No 1036

One article that stands out in the March edition of Il-Ħajja f’Għawdex reflects on how current educational trends prioritize economic profit rather than the development of the person, as a result of which people are wrongly considered primarily as agents of production rather than persons. On a lighter note, the leading article describes how the Parish of Iklin has been enriched by the works and deeds of a number of Gozitan artists and clergymen. Elsewhere, one can read on how Ta’ Sannat incurred the heaviest bombing in Gozo during World War II, migration to Australia, and the impressive succession of librarians that have graced the Gozo National Library. Other pages cover an even wider range of topics, including parliamentary questions, literature, scouting, sports, obituaries, carnival, book reviews and old photos.

%d bloggers like this: