Rużarju onlajn mill-Worldpriest.com tmexxa mill-Arċisqof Charles J.Scicluna

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ħamis 28 ta’ April, 2022 l-Arċisqof Charles J. Scicluna mexxa onlajn r-Ruzarju meditat, organizzat mill-Worldpriests.com u li fih ħadu sehem persuni minn bosta pajjiżi u minn kontinenti differenti. L-intenzjoni ewlenija tat-talba kienet bħas-soltu, il-qdusija tas-Saċerdoti madankollu minħabba ċ-ċirkustanzi internazzjonali preżenti, ma setax jonqos li minbarra intenzjonijiet oħra, it-talba saret ukoll għall-paċi fid-dinja, b’mod partikolari fl-Ukraina u fir-Russja.

Rosary Thursday

Fl-aħħar Ħamis ta’ kull xahar, il-Worldpriest.com torganizza dak li huwa magħruf bhala r-Rosary Thursday li fih ikun jista’ jissieħeb kulħadd permezz tal-internet. Tista’ tieħu sehem f’dak billi timla l-formola minn hawn u wara tirċievi l-link bl-email …

https://www.worldpriest.com/rosary-thursday/#register

Annual Global Rosary Relay

Il-Worldpriest.com torganizza wkoll darba fis-sena, l-Annual Global Rosary Relay, li jikkonsista f’24 siegħa ta’ Rużarju minn madwar id-dinja kollha. Dan isir dejjem fil-festa tal-Qalb ta’ Ġesù.

Malta u Għawdex ilhom jieħdu sehem attiv fil-Global Rosary Relay sa mill-2017.

Ara l-filmati minn hawn …

Il-Global Rosary Relay ta’ din is-sena ser ikun il-Ġimgħa 24 ta’ Ġunju 2022. Nħabbru aktar detrtalji ‘il quddiem.


Virtual Rosary Thursday led by Malta’s Archbishop Charles J. Scicluna

On Thursday, April 28, 2022, Archbishop Charles J. Scicluna conducted the Meditated Rosary online, organized by Worldpriest.com. Various persons from different countries and continents participated. The main prayer intention was as usual, for the sanctification of priests however due to the present international circumstances the prayer was also made for peace around the world, in particular in Ukraine and Russia.

Rosary Thursday

Rosary Thursday is hosted on the last Thursday of each month by Worldpriest.com. One may register here … https://www.worldpriest.com/rosary-thursday/#register

Annual Global Rosary Relay

Worldpriest.com also hosts the annual Global Rosary Relay, a 24 hour prayer where everyone from around the world is invited to Pray the Rosary by uniting with one’s respective country and thus help to encircle the world in prayer. This takes place every year on the feast of the Sacred Heart of Jesus. This year it will be the 24th June 2022. The islands of Malta and Gozo have been taking an active part in the Annual Global Rosary Relay since 2017

Videos are available from here …

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: