Ħsibijiet għal Pentekoste – Il-Ħames Ħadd tal-Għid: L-Imħabba

Print Friendly, PDF & Email

Is-Sibt, 14 ta’ Mejju 2022: Ħsieb mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Ħames Ħadd tal-Għid.

Riflessjoni mill-Isqof Joseph Galea-Curmi għall-Ħames Ħadd tal-Għid 2022

Evanġelju: Ġw 13:31-33a,34-35

Kif ħareġ Ġuda miċ-ċenaklu, Ġesù qal: “Bin il-bniedem huwa gglorifikat issa, u permezz tiegħu huwa gglorifikat Alla. Jekk Alla huwa gglorifikat permezz ta’ Bin il-bniedem, Alla wkoll permezz tiegħu nnifsu għad jigglorifika lilu, u dalwaqt jigglorifikah. Uliedi, ftit ieħor se ndum magħkom. Nagħtikom kmandament ġdid, li tħobbu lil xulxin. Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Minn dan jagħraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi, jiġifieri, jekk ikollkom l-imħabba bejnietkom”.

Tkun tista’ tara l-ħsibijiet kollha fil-Laikos minn hawn … https://laikos.org/jgc_ghid50_2022.htm

Leave a Reply

%d bloggers like this: