Ħsibijiet għal Pentekoste – Għid il-Ħamsin: L-Ispirtu s-Santu jinżel fuq il-Knisja

Print Friendly, PDF & Email

Is-Sibt, 4 ta’ Ġunju 2022: Ħsieb mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi f’Għid il-Ħamsin.

Evanġelju: Ġw 14:15-16, 23b-26

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Jekk tħobbuni, ħarsu l-kmandamenti tiegħi. U jiena nitlob lill-Missier, u hu jagħtikom Difensur ieħor biex jibqa’ magħkom għal dejjem. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti, u Missieri jħobbu, u aħna niġu u ngħammru għandu. Min ma jħobbnix ma jħarisx kliemi. U l-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex tiegħi, imma tal-Missier li bagħatni. Għedtilkom dan meta għadni magħkom. Imma d-Difensur, l-Ispirtu s-Santu, li l-Missier jibgħat f’ismi, jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom”.

Tkun tista’ tara l-ħsibijiet kollha fil-Laikos minn hawn … https://laikos.org/jgc_ghid50_2022.htm

Leave a Reply

%d bloggers like this: