It-Tlieta, 7 ta’ Ġunju 2022

Print Friendly, PDF & Email

L-ebda ruħ fuq din il-art qatt ma mxiet b’mod perfett daqs il-Verġni Mbierka fuq il-lezzjoni l-kbira tal-Feddej tagħna. Għandna nitolbu dejjem, u bla ma nieqfu: “Oportet semper orare, et non deficere.” 

San Alfonz M de Liguori

%d bloggers like this: