F’dan ir-Randan

Print Friendly, PDF & Email

Miġbura minn Edward Tagliaferro

Sum minn kliem li jweġġa’ u għid kliem ħelu

Sum mid-dwejjaq u mtela’ bil-gratitudni

Sum mir-rabja u mtela’ bil-paċenzja

Sum mill-pessimiżmu u mtela’ bit-tama

Sum mill-inkwiet u afda f’Alla

Sum mill-ilmenti u kkontempla s-sempliċita’

Sum mill-pressjonijiet u itlob aktar

Sum mill-wiċċ qares u mtela’ bil-ferħ

Sum mill-egoiżmu u ħenn għall-proxxmu

Sum milli żżomm f’qalbek u għamel paċi

Sum mill-kliem; oqgħod kwiet u isma’

PAPA  FRANĠISKU

%d bloggers like this: