L-10 anniversarju tal-Papa Franġisku: ‘Ad multon annos, Santità!

Print Friendly, PDF & Email

Kien filgħaxija tat-13 ta’ Marzu 2013, meta Jorge Mario Bergoglio deher, għall-ewwel darba, fil-loggia ċentrali tal-Bażilika ta’ San Pietru liebes l-abjad.

Pope Francis I appears for the first time on the central balcony of St. Peter’s Basilica at the Vatican March 13. Cardinal Jorge Mario Bergoglio of Argentina was elected the 266th Roman Catholic pontiff. He is the first Jesuit and first Latin American pope. (CNS photo/Paul Haring) (March 13, 2013) See POPE-ELECT March 13, 2013.

Flimkien mal-ġieħ li ta lill-predeċessur tiegħu, t-tislima inizjali tiegħu kien diġà fiha diversi karatteristiċi ewlenin tal-pontifikat tiegħu: l-enfasi li hu se jkun l-Isqof ta’ Ruma “li nippresjedi b’imħabba fuq il-Knejjes kollha”; ċ-ċentralità tal-poplu fidil ta’ Alla, li mingħandu r-Ragħaj il-ġdid talab barka qabel ma ta waħda huwa stess; u t-talb għal “fraternità kbira” f’dinja mifruda mill-inġustizzja, l-vjolenza u l-gwerer.

Fil-jiem ta’ wara, l-Papa spjega t-tifsira tal-isem li kien għażel, u rabat mal-ħolma ta’ “Knisja fqira għall-foqra”. Franġisku ta’ Assisi, qal, huwa “il-bniedem tal-faqar, il-bniedem tal-paċi, l-bniedem li jħobb u jħares il-ħolqien”.

Ftit xhur wara, f’Novembru ta’ dik l-istess sena, l-Papa ppubblika l-Eżortazzjoni Appostolika tiegħu Evangelii Gaudium, li offriet il-veru road map tal-pontifikat tiegħu. Biha, talab lill-insara biex b’ħajjithom jagħtu xhieda tal-ferħ tal-Evanġelju, kif ukoll iġibu flimkien, u b’mod partikolari lil dawk li qed ibatu l-aktar, il-qrubija u t-tenerezza ta’ Alla tagħna li jaħfer, jilqa’ u jħaddan.

Għaxar snin wara, d-Dikasteru għall-Komunikazzjoni tal-Vatikan staqsew kif l-aħjar jistgħu jiċċelebraw dan l-anniversarju fid-diversi mezzi tax-xandir. Bil-mod il-mod, ħarġet l-idea li ma kinitx tant li jitkellmu dwar il-Papa Franġisku, imma li jagħtu spazju għal dak li x-xhieda tiegħu u l-Maġisteru tiegħu pprovokaw jew qed jgħinu biex jippromwovu.

Għalhekk ġew magħżula diversi testimonjanzi ta’ nies mill-aktar sitwazzjonijiet diversi fid-dinja: lil dawk li ta’ kuljum jagħrfu l-wiċċ tan-Nazzarenu f’dawk li qed ibatu, f’dawk li huma miċħuda jew imbiegħda; u, lil dawk li jirrakkontaw stejjer mill-isbaħ, li jiddokumentaw il-qawwa tal-imħabba u l-miraklu tal-maħfra f’kuntesti ta’ mibegħda jew indifferenza. Kull wieħed minnhom jiddeskrivi b’qawwa waħda mit-temi ewlenin tal-pontifikat tal-Papa Franġsiku, li jikkomponu mużajk li jqajjem mill-ġdid it-tama.

Din it-tama hija possibbli, minkejja l-ħafna sinjali dgħajfin li sfortunatament qed nassistu, l-ewwel wieħed minnhom huwa r-riskju dejjem aktar konkret għall-umanità li qed teqred lilha nfisha. Li nagħtu vuċi lix-xhieda deher l-aktar mod xieraq biex nifhmu l-poplu ta’ Alla li jħobb lil Papa Franġisku u jkomplu jitolbu għalih. Dawn in-nies jimxu wara l-Papa, u flimkien miegħu jduru lejn Ġesù bil-kliem ta’ Pietru, jagħrfu l-għajn tat-tama u tas-salvazzjoni: “Inti l-Messija, l-Iben ta’ Alla l-ħaj”.

Ad multos annos, Santità!

%d bloggers like this: