Illum il-Ġimgħa, 29 ta’ Settembru 2023

Print Friendly, PDF & Email

Festa tal-Arkanġli Mqaddsa, Mikiel, Gabrijel u Rafel. (F)

Il-Qari tal-Quddiesa tal-lum … Qari f’Settembru … Qari fix-xhur l-oħra …

Il-Liturġija tas-Sigħat (Brevjar) tal-ġurnata …

Pass, Pass. Ħsieb qasir għal kull ġurnata mis-Superjur Joe Fenech …

Filmat qasir fuq l-Arkanġli Mqaddsa, Mikiel, Gabrijel u Rafel …

Quddiesa mill-Kappella tal-Kurja, Floriana. – tibda fid-9.30am …

GĦAJNUNA GĦALL-QUDDIES TAL-ĦADD

Fittex aktar fil-Laikos … https://www.laikos.org/

Inti x'taħseb dwar dan is-suġġett?

%d