Awguri skomdi

Awguri skomdi mill-Qaddej ta’ Alla, l-Isqof Tonino Bello li kien miet b’cancer fl-1993.

Għeżież tiegħi, ma nkunx qed naqdi dmiri sewwa bħala isqof, jekk nawguralkom ‘il-Milied it-Tajjeb’ mingħajr ma nħawwadkom.

Jien għall-kuntrarju irrid nagħtikom fastidju.  Ma nisyax għall-idea li rrid ngħaddilkom awguri li jħallux impatt, formali, imposti frott ir-rutina tal-kalendarju.  Anzi, forsi iktar tħajjarni l-ipotesi li xi ħadd dawn l-awguri tiegħi ma jaċċettahomx u jibgħathom lura. Continue reading “Awguri skomdi”