Tgħid San Ġorġ se jseħħlu jegħleb lid-dragun tal-iżvilupp bla rażan?

Stqarrija tal-Kummissjoni Interdjoċesana dwar l-iżvilupp propost ta’ lukanda ta’ 5 stilel, 162 residenza, uffiċċji, ħwienet u ristoranti fil-bajja ta’ San Ġorġ.

Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent (KA) tħoss li l-proġett propost mill-kumpannija db Group għaż-żona tal-bajja ta’ San Ġorġ jagħmel għajb lil sistema ta’ ippjanar li l-għan tagħha għandu jkun li toħloq u taqdi komunitajiet sostenibbli. Continue reading Tgħid San Ġorġ se jseħħlu jegħleb lid-dragun tal-iżvilupp bla rażan?

JUM DINJI TA’ TALB GĦALL-ĦARSIEN TAL-ĦOLQIEN

Minn din is-sena sa jiġi ċċelebrat fl-1 ta’ Settembru

Iddeċidejt li nwaqqaf anki fil-Knisja Kattolika l-“Jum Dinji ta’ Talb għall-Ħarsien tal-Ħolqien”, li, ibda minn din is-sena stess, sa jiġi ċċelebrat fl-1 ta’ Settembru, l-istess kif ilu jseħħ żmien fil-Knisja Ortodossa. …

Bħala Nsara nixtiequ noffru s-sehem tagħna biex tingħeleb il-kriżi ekoloġika li minnha għaddejja l-familja tal-bnedmin.  …

Il-kriżi ekoloġika għalhekk qed issejħilna għal konverżjoni spiritwali qawwija: l-Insara huma msejħa għal konverżjoni ekoloġika …  (Il-Papa Franġisku)

Ara fil-Laikos … http://www.laikos.org/Papa_Frangisku_JUmil-Holqien_06082015.htm

Oħtna l-art tipprotesta …

Oħtna l-art tipprotesta għall-ħsara li nġibulha, meta nħaddmu b’mod irresponsabbli u nabbużaw mill-ġid li Alla għanieha bih.  Trabbejna naħsbu li aħna s-sidien u ħakkiema tagħha, bil-jedd li nħarbtuha kif irridu.  Il-vjolenza li hemm fil-qalb tal-bniedem miġruħ mid-dnub tidher ukoll fis-sintomi ta’ marda li tinħass fil-ħamrija, fl-ilma, fl-arja u fil-ħlejjaq ħajjin. Continue reading Oħtna l-art tipprotesta …