Archive

Archive for the ‘Enċiklika Laudato Si’’ Category

L-ittra tal-Papa Franġisku ..

November 21, 2015 1 comment

JUM DINJI TA’ TALB GĦALL-ĦARSIEN TAL-ĦOLQIEN

August 10, 2015 Leave a comment

Minn din is-sena sa jiġi ċċelebrat fl-1 ta’ Settembru

Iddeċidejt li nwaqqaf anki fil-Knisja Kattolika l-“Jum Dinji ta’ Talb għall-Ħarsien tal-Ħolqien”, li, ibda minn din is-sena stess, sa jiġi ċċelebrat fl-1 ta’ Settembru, l-istess kif ilu jseħħ żmien fil-Knisja Ortodossa. …

Bħala Nsara nixtiequ noffru s-sehem tagħna biex tingħeleb il-kriżi ekoloġika li minnha għaddejja l-familja tal-bnedmin.  …

Il-kriżi ekoloġika għalhekk qed issejħilna għal konverżjoni spiritwali qawwija: l-Insara huma msejħa għal konverżjoni ekoloġika …  (Il-Papa Franġisku)

Ara fil-Laikos … http://www.laikos.org/Papa_Frangisku_JUmil-Holqien_06082015.htm

Oħtna l-art tipprotesta …

June 28, 2015 Leave a comment

Oħtna l-art tipprotesta għall-ħsara li nġibulha, meta nħaddmu b’mod irresponsabbli u nabbużaw mill-ġid li Alla għanieha bih.  Trabbejna naħsbu li aħna s-sidien u ħakkiema tagħha, bil-jedd li nħarbtuha kif irridu.  Il-vjolenza li hemm fil-qalb tal-bniedem miġruħ mid-dnub tidher ukoll fis-sintomi ta’ marda li tinħass fil-ħamrija, fl-ilma, fl-arja u fil-ħlejjaq ħajjin. Read more…