Iftħilna għajnejna u qalbna għal dawk li huma abbandunati – Il-Vigarju Ġenerali

Is-Sibt, 16 ta’ Ġunju 2018: Il-Vigarju Ġenerali Mons. Joe Galea Curmi ċċelebra Quddiesa fil-festa tal-Madonna tal-Abbandunati, il-Wardija. Continue reading “Iftħilna għajnejna u qalbna għal dawk li huma abbandunati – Il-Vigarju Ġenerali”

Imħabba kbira lejn dawk emarġinati, bla vuċi, moħbija u minsija – Il-Vigarju Ġenerali

Is-Sibt, 12 ta’ Mejju 2018: Il-Vigarju Ġenerali iċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-31 anniversarju mill-mewt ta’ Mons. Mikiel Azzopardi. Continue reading “Imħabba kbira lejn dawk emarġinati, bla vuċi, moħbija u minsija – Il-Vigarju Ġenerali”

San Ġużepp Ħaddiem: Protettur tal-Ħajja – Omelija tal-Vigarju Ġenerali f’Quddiesa fil-Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem

L-Erbgħa, 25 ta’ April 2018: San Ġużepp Ħaddiem: Protettur tal-Ħajja – Omelija tal-Vigarju Ġenerali f’Quddiesa għall-operaturi pastorali fil-Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem. Continue reading “San Ġużepp Ħaddiem: Protettur tal-Ħajja – Omelija tal-Vigarju Ġenerali f’Quddiesa fil-Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem”

“Komunità li tgħożż il-ħajja u ġġib il-ferħ” – Il-Vigarju Ġenerali lill-kappillan il-ġdid tal-Imsida

It-Tnejn, 19 ta’ Marzu 2018:  Il-Vigarju Ġenerali ċċelebra Quddiesa li matulha ta l‑pussess lil Dun Simon Sciberras bħala l‑Kappillan il‑ġdid tal‑Parroċċa tal-Imsida. Continue reading ““Komunità li tgħożż il-ħajja u ġġib il-ferħ” – Il-Vigarju Ġenerali lill-kappillan il-ġdid tal-Imsida”

Ngħożżu d-Dar ta’ Alla u minnha nirċievu l-enerġija – Il-Vigarju Ġenerali

Is-Sibt, 3 ta’ Marzu 2018: Ngħożżu d-Dar ta’ Alla u minnha nirċievu l-enerġija – Il-Vigarju Ġenerali. Continue reading “Ngħożżu d-Dar ta’ Alla u minnha nirċievu l-enerġija – Il-Vigarju Ġenerali”

‘Agħtina O Mulej qalb umli, niedma u miftuħa għall-oħrajn’ – Il-Vigarju Ġenerali

Il-Ġimgħa, 16 ta’ Frar 2018: Il-Vigarju Ġenerali jiċċelebra Quddiesa waqt l-irtir tar-Randan għall-impjegati tal-Kurja, Caritas u t-Tribunal Ekkleżjastiku. Continue reading “‘Agħtina O Mulej qalb umli, niedma u miftuħa għall-oħrajn’ – Il-Vigarju Ġenerali”