Għall-qadi tal-bniedem. Il-viżjoni tal-Papa Franġisku fl-Evangelii Gaudium

Print Friendly, PDF & Email

Riflessjoni li fiha il-kelliem, Fr Joe Galea Curmi (illum Isqof Awżiljarju) jsemmi għaxar punti li Papa Franġisku jagħmel fl-Eżortazzjoni Appostolika Evangelii Gaudium u li jistgħu jgħinu fil-ħidma tal-volontarjat. Huwa wera wkoll kif is-Sinodu Djoċesan ta’ Malta (1999-2003) ittratta dawn il-punti, għax fil-fatt hemm xebħ kbir bejn il-viżjoni ta’ Papa Franġisku u dak tas-Sinodu Djoċesan fejn tidħol il-viżjoni ta’qadi.

  1. Ġesù Kristu: għall-qadi tal-bniedem bl-azzjoni u bil-kelma.
  2. Għall-qadi tal-bniedem: ċentralità tal-bniedem fis-servizzi tagħna.
  3. Nibnu komunità li tkun għall-qadi tal-bniedem ta’ kull reliġjon, razza, lewn, qagħda soċjali, orjentament.
  4. Kontra l-kultura tal-iskart: għall-qadi tal-bniedem li qiegħed fil-periferija jew mormi.
  5. Għall-qadi tal-bniedem: l-għażla preferenzjali tal-fqar.
  6. Diversità u kollaborazzjoni fil-ħidma għall-qadi tal-bniedem.
  7. Il-parroċċa/komunità u l-akkumpanjament għall-qadi tal-bniedem.
  8. Sfidi u opportunitajiet fil-ħidma għall-qadi tal-bniedem.
  9. Attitudnijiet li jgħinu jew li jfixklu l-qadi tal-bniedem.
  10. Sorsi ta’ enerġija u mudelli ta’ ispirazzjoni għall-qadi tal-bniedem.

Ara t-test tal-istess diskors …

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: