Il-Knisja waqt u wara l-Covid-19

Din hija paġna li fiha qed nistiednu l-kummenti tal-qarrejja.  Tlabna l-opinjoni ta’ Fr Louis Mallia mssp, Fr Carl-Mario Sultana, u  oħrajn li ser ikunu publikati fil-jiem li ġejjin .  Biex tara lilhom klikkja hawn …  http://laikos.org/knisja-covid-19.htm

Imma hawn taħt huwa riservat għalik  … Continue reading Il-Knisja waqt u wara l-Covid-19

X’se jiġri fil-Knisja wara Covid-19?

X’effett kellha l-Covid-19 fuqna bħala Maltin, imma wkoll bħala Knisja f’Malta? Kif laqtet lill-Komunità Nisranija f’pajjiżna f’dak li għandu x’jaqsam mar-realtà tas-Sagramenti, speċjalment tal-Ewkaristija?  X’tgħallimna bħala Knisja minn din l-esperjenza? U dwar l-użu tat-teknoloġija fit-twettiq tal-missjoni, ħadna xi lezzjonijiet?  Imma fuq kollox, x’ser jiġri meta jgħaddi dan kollu? Għamila dawn id-domandi lil Fr Carl-Mario Sultana.

Continue reading X’se jiġri fil-Knisja wara Covid-19?