Lectio Divina għas-Solennità tal-Qaddisin kollha

Vanġelu (Mt 5, 1-12): Fid-dinja qatt ma nistgħu nkunu ferħanin għal kollox għax aħna maħluqin għall-ħajja infinita.  Ikollna perjodi ta’ ferħ, imma dawn idumu ftit. Basta ma nagħmilx xi wieħed minn dawn il-perjodi l-iskop ta’ ħajti.  E.g. meta wieħed jiggradwa jkun ferħan.  Imma malajr irid ifittex x’aktar se jġiblu l-ferħ: job, għerusija, promozzjoni, eċċ.

AKTAR