Pellegrini tal-Imħabba

Minn Daniel Borg

Fil-priedka tal-lum il-Papa jieħu diversi spunti. Jieħu spunt mis-salm: “Ruħi bil-għatx għalik, għalik imxennaq jiena, bħal art niexfa, maħruqa, bla ilma.” (Salm 62) Il-Papa jgħid li aħna lkoll pellegrini, infittxu l-imħabba u l-ferħ. Id-deżert li jsemmi s-salmista huwa l-qalb tagħna, li dejjem tfittex il-veru ferħ. Aħna lkoll qed infittxu tifsira u direzzjoni għal ħajjitna. Hija l-imħabba li tagħti tifsira għal dan kollu. Il-fidi kristjana ma tneħħix jew tipprova tnessi dan l-għatx, għax huwa propju dan li jwassalna biex infittxu lil Alla li huwa mħabba.

aktar