Archive

Archive for the ‘Minn Fr Mario Attard OFM Cap’ Category

Giving the best of yourself

On Friday, June 1, 2018, the Dicastery for the Laity, the Family and Life published a new document, entitled Giving the Best of Yourself. This document gives a panoramic Christian vision on sport and the human person.

Read more…

Jitnieda ktieb b’differenza

Ralph Waldo Emerson, poeta Amerikan, jgħid hekk: “Jekk niltaqgħu ma’ bniedem ta’ intelligenza mhux tas-soltu għandna nistaqsuh x’kotba qed jaqra”. Wieħed mill-kotba li jgħinna nikbru sewwa f’din l-intelliġenza, u ktieb li mhux tas-soltu, huwa dak maħruġ mill-iskola Mater Boni Consilii, St Joseph Paola. Il-ktieb jismu Nikber miegħek.

Read more…

Imweġġa’!

Kemm hawn nies imweġġgħin! U daqqa dak weġġa’ lil dik! U dik weġġgħet lil oħra! Dawk bikkew lill-oħrajn. Bħalma l-oħrajn bikkew lil oħrajn. U, il-litanija ta’ uġiegħ, ma tispiċċa qatt! Biki! Biki! Biki! …

Read more…

Bil-marċ taħt it-tieqa

Bdejna ż-żmien tal-festi. Il-festi sbieħ. Jagħtuk kuraġġ. Iferrħuk! Anki jekk ma tkunx apprezzat u apprezzata kif, almenu, l-umanità l-aktar bażika titlob (aħseb u ara l-karità Nisranija). Imma l-festi dejjem jagħtuk tama. U, tibżax jekk ta’ madwarek idaħħlulek il-lanez u l-vleġġeġ. Li jgħodd x’jgħid fuqek il-Mulej! U xejn aktar! Amen! Halleluiah!

Read more…

Consecrating ourselves to the Holy Spirit?

What is the purpose of consecrating ourselves? In this day and age is there any need for us to consecrate ourselves to the Holy Spirit?
Read more…

Għalaq żmienu f’dan ix-xahar

It-teologu Skoċċiż, William Barclay, darba qal hekk: “Hemm jumejn kbar fil-ħajja ta’ persuna – il-jum li fih tweldina u l-jum li niskopru l-għaliex”.

Fix-xahar għażiż ta’ Mejju, ix-xahar ukoll iddedikat lill-Verġni Marija, jfakkarna f’persuna mportanti li twieldet fih. U dan ix-xi ħadd twieled eżattament fit-tmien jum ta’ Mejju. Dan ix-xi ħadd mhu ħadd għajr il-magħruf Kurat ta’ Ars, San Ġwann Marija Vianney.
Read more…

Ommi! Ommok!

L-għada ta’ Jum Pentekostè, jiġifieri nhar it-Tnejn 21 ta’ Mejju, bdiet tiġi iċċelebrata l-festa ta’ Marija Omm il-Knisja.

Marija hija Omm! Mhux biss ta’ Ġesù. L-Iben ta’ Alla. Għax welldietu. Rabbietu. U mxiet warajh. U baqgħet ubbidjenti lejh sal-aħħar. Iva. Sas-Salib! U baqgħet mal-komunità tiegħu anki wara l-inżul tal-Ispirtu s-Santu fuqhom. Bħala Knisja… Read more…