Archive

Archive for the ‘Minn Fr Mario Attard OFM Cap’ Category

Disciples Together on the Road

January 13, 2018 Leave a comment

This Christmas has surely been a great blessing to me. A friend of mine gave me a Christmas present that I truly keep appreciating for the rest of my life. I was lovingly given a copy of the book Disciples Together on the Road: The Words of Pope Francis for Priests.  Read more…

Ħames punti għas-sena 2018

January 12, 2018 Leave a comment

Il-bidu ta’ sena ġdida jġib miegħu ħwejjeġ ġodda. Tamiet ġodda. Il-bidu ta’ sena ġdida jagħtina dik it-tama li t-tajjeb dejjem jegħleb lill-ħażin. Ġaladarba nibqgħu nemmnu fih! Kemm xogħol jaf iwettaq it-tajjeb! Dejjem jekk inħalluh jaħkimna! Read more…

Sena ġdida ma’ Bud Spencer!

January 9, 2018 Leave a comment

Wieħed mill-atturi li tant inħobb nara u li jagħtuni ħafna kuraġġ fil-ħajja Franġiskana Kapuċċina tiegħi huwa, mingħajr dubju, Carlo Pedersoli. Iżda, jiena u int, lil dan Pedersoli nafuh, b’mod professjonali, bħala Bud Spencer! Jew il-Bud! Read more…

L-Ewwel tas-Sena mill-Kċina

January 8, 2018 Leave a comment

Iż-żmien beda joqrob. U jien, dejjem miċ-ċokon tiegħi, bdejt nħabbel rasi x’sa naqbad nikteb bħala riflessjoni għall-Ewwel tas-Sena. Tibżgħux! Għax, il-Mulej, mill-ewwel weġibni! U weġibni minnufih! Read more…

Mandat għas-sena 2018

January 6, 2018 Leave a comment

Kont qed inqaddes il-quddiesa tad-9.00 ta’ filgħodu fil-Knisja Parrokjali tagħna l-Kapuċċini, tat-Trinità Qaddisa. X’ħin rajtu, u fuq kollox, smajtu jinqara tant tajjeb minn fuq is-sedja, nista’ ngħid li mill-ewwel għamel impatt kbir fija. Read more…

A New Year gift

January 6, 2018 1 comment

Recently I have read that, according to the 2017 Charities Aid Foundation index, Maltese have placed among the top three donating nations in the world. What fabulous news to hear! However, that is part one of the story.

Read more…

Resolutions for the New Year

January 5, 2018 Leave a comment

Once I heard a preacher saying that to hold resolutions for the New Year is certainly not an act of God. Instead he shockingly likened it to a devilish act. Honestly, with all of his good intentions, I tend to disagree with him. Read more…