Archive

Archive for the ‘Minn Fr Mario Attard OFM Cap’ Category

Bniedem li titkabbar bih tassew!

October 3, 2017 Leave a comment

Ismu, mill-Grieg, hu Γεωργιος (Georgios). Din il-kelma ġejja mill-kelma Griega oħra, γεωργος (georgos), li tfisser “bidwi, ħaddiem tal-art”. L-għaliex, minnha nnifisha, ġejja minn żewġ kelmiet Griegi oħra, (ge) “art” u εργον (ergon), “xogħol”.

Read more…

Għall-iskola!

October 2, 2017 Leave a comment

Hemm hi! Fl-aħħar il-ġurnata waslet! Iva! Wasal il-jum li fih bdiet l-iskola! Mela issa jibda’ l-istorbju tas-soltu. Tfal lesti biex jitwasslu. Vannijiet jew coaches. Qamwien kmieni. Ġenituri li jridu jqumu minn sbiħ Alla ilestu. Ħa jħejju lill-uliedhom biex immorru jitgħallmu. U, imnalla jkunu huma, in-nanniet, li jagħtu dik il-palata. L-għaliex kieku …

Read more…

A matter of realising

October 2, 2017 Leave a comment

How many times have we blamed God that He has ignored us? Particularly when things go wrong or evolve the way we do not want them to evolve.

Read more…

Dik il-passiġġjata!

October 1, 2017 Leave a comment

Meta f’pajjiżna konna qiegħdin immutu bis-sħana, is-sħana qalila ta’ Lulju, jiena kelli x-xorti, bħal ħafna Maltin u Għawdxin, li naqbad naqra l-ajruplan. U ntir ftit fil-beraħ. Iva! Intir lejn in-naħa t’isfel ta’ l-Italja. Lejn il-Belt imperjali u sabiħa ta’ Napli.

Read more…

Minn fuq is-sodda tal-Isptar

September 30, 2017 Leave a comment

Il-ktieb ta’ Koħolet jgħidilna li fil-ħajja hemm ħin għal kollox. Hemm ħin meta nkunu b’saħħitna. U jeżiżti wkoll il-ħin meta din is-saħħa tmur lura wkoll. Iżda, l-għaliex nemmnu li l-Mulej ma jmarradx iżda jridna b’saħħitna, tant li jfejjaq il-mard tagħna, aħna mmorru l-isptar ħa nieħdu l-kura. Waqt li, b’fidi sħiħa fih, nitolbu bil-ġiri għall-fejqan tagħna.

Read more…

My real life Charger

September 29, 2017 Leave a comment

For me Facebook has been an experience of witnessing God’s power, particularly in the status posts the Lord has been continually giving me throughout these years. The subject of these Facebook posts is none other than He, the Holy Spirit, the Comforter!

Read more…

Ir-rebħa tal-Miġrugħ tal-Galgano kontra l-Ħażin

September 22, 2017 Leave a comment

Għada, is-Sibt 23 ta’ Settembru, hija l-festa ta’ San Piju ta’ Pietrelcina. Il-ħajja ta’ Patri Piju, il-Miġrugħ tal-Monte Gargano, tgħallimni kemm ix-xitan jeżiżti. Jaħdem. U jipprova jfixkel il-pjan ta’ mħabba tal-Missier li għandu għalik u għalija.

Read more…