Min jifraħ u min jibki

Għaddew il-festi tal-Milied. U hekk, ma’ dawn il-festi, fettlilhom jgħaddu wkoll ix-xebgħa taħbit u tħejjijiet li festi bħal dawn żgur li jġibu magħhom. Dan ifisser li mal-festi għaddiet ukoll l-għagħa li sseħibhom magħha. U issa, f’perjodu ta’ ftit jiem, aqta’ kif dawn il-ġrajjiet daħlu jiġru fl-istorja! Biex tkompli tagħqad issa dħalna wkoll f’sena ġdida. U kollox deher li ntesa’! Almenu mad-daqqa t’għajn! Continue reading Min jifraħ u min jibki

X’jgħallini l-għaref Wistin

Bħalissa l-Mulej qed jagħtini l-grazzja li nattendi għall-laqgħat tabilħaqq interessanti, u li qed isiru fl-Istitut Agostinjan, f’Tal-Pietà, dwar l-Istqarrijiet ta’ Santu Wistin. Inkun qiegħed nistenniehom bil-ħerqa dawn il-laqgħat informattivi u formattivi. Continue reading X’jgħallini l-għaref Wistin

A sure guide for 2020

Now that the year 2020 has started with it have started also the challenges and opportunities that it will, sooner or later, certainly present to us. Irrespective of the sugar coating phrases we wish to each other at the beginning of 2020 it is an undeniable fact that difficult and thorny moments will impose themselves on us. The thing is that these much-dreaded circumstances can be just around the corner! Continue reading A sure guide for 2020

Kalendarju b’togħma tajba

Lejn l-aħħar jiem tas-sena li għaddiet kelli ġenn biex niddobba kalendarju. Għax, bħalma jafu ħafna, inkun naqa’ waħda impenjat. U, emmnuni li ma tantx ikolli ċans noqgħod ngħodd it-travi tal-kamra tal-kunvent. Aħseb u ara mela kemm se noqgħod nitlajja’’l hawn u ‘l hemm nitkixxef u nseksek x’qed jagħmel dak il-Patri u x’qed jagħmel l-ieħor. Il-ħajja hi wisq prezzjuża biex inħaffer għalija ħofra fl-abbissi tal-infern b’dan il-mod viljakk u sataniku! U le! U mhux aħjar nara kif nista’ nagħmel xi ħaġa għall-ġid milli ….! Intant!… Continue reading Kalendarju b’togħma tajba

True love

Besides being the title of a very researched festschrift honouring the Rev. Prof. Salvino Caruana O.S.A. on the occasion of his 70th birthday, Non laborat qui amat is a powerful phrase taken from St. Augustine’s writings. It means that nothing is painful to love. True love fills the soul and makes it forget all other things. Love is ever active, ever alert, ever studious, ever watchful for opportunities. It only seeks to serve and not be served!

Do I want to let God sanctify my life by instilling within me this kind of love?

Fr Mario Attard OFM Cap

 

Blessing 2020 daily

At the beginning of a New Year the Church lovingly gives us the following powerful blessing: The Lord bless you and keep you: The Lord make his face to shine upon you, and be gracious to you: The Lord lift up his countenance upon you, and give you peace (Num 6:24-26).

Can we bless ourselves, our loved ones, those who hurt us as well as those whom we have hurt with this blessing daily, starting from 2020 till we go to eternal life?

Fr Mario Attard OFM Cap

 

Il-progamm speċjali għall-Milied

Il-programm speċjali li sar fuq One Radio, nhar it-Tlieta 24 ta’ Diċembru 2019, mid-9.00 am sa’ 12.30, kien wieħed tabilħaqq sabiħ, informattiv u, żgur fuq li żgur, ħelu manna. Għal dawn il-kwalitajiet li semmejt żgur li ħa nibqa’ ngħożżu bħal ġawhra, aktar ma jibda’ għaddej iż-żmien minn fuqu. Continue reading Il-progamm speċjali għall-Milied