An enriching definition of Lent by the saints

In his apostolic exhortation on the call to holiness in today’s world, Gaudete et Exsulate, Pope Francis shares the following remark regarding saintly people: “The saints are distinguished by a spirit of prayer and a need for communion with God. They find an exclusive concern with this world to be narrow and stifling, and, amid their own concerns and commitments, they long for God, losing themselves in praise and contemplation of the Lord” (no.147). Continue reading An enriching definition of Lent by the saints

Nifs ġdid ieħor f’ħajti permezz tal-programm Jum Ġdid

Hekk nista’ tabilħaqq insejħilha l-esperjenza li l-Mulej tani grazzja nwettaq matul ix-xahar ta’ Jannar 2020 li fih kelli l-opportunità li nieħu sehem fil-programm li bih jinfetaħ il-jum ma’ NET FM, Jum Ġdid. Dan il-programm, li hu mtella’ u mxandar mill-preżentatur bravu Noel Bartolo, jixxandar mit-Tnejn sas-Sibt mill-5am sas-6am fuq NET FM. Continue reading Nifs ġdid ieħor f’ħajti permezz tal-programm Jum Ġdid

Ir-Randan: bidu tal-għejxien tas-Seba’ Kelmiet

Issa li bdejna r-Randan moħħi, qalbi u ruħi bilfors li jkollhom jimxu, jridu jew ma jridux, il-mixja tagħhom! Jew aħjar dik il-mixja li jkun iddiżinjalhom sa’ mill-bidu taż-żmien il-Mulej, il-Ħanin u l-Feddej! U, ngħid is-sewwa, Alla ħares ma kienx hekk l-għaliex u li kieku!… Continue reading Ir-Randan: bidu tal-għejxien tas-Seba’ Kelmiet

Come away by yourselves to a lonely place and rest a while

As a person who always faces sickness and people who are swimming in great and raging seas of distress I am always comforted by the above quotation that Jesus spoke to his disciples when he sent them to evangelise both by their words as well as by the signs that accompanied that life-giving word they were spreading around. Continue reading Come away by yourselves to a lonely place and rest a while

The launching of a Festschrift at the Augustinian Institute at Tal-Pietà

Non Laborat qui amat! No labor is grievous to those who love it. This title, which is taken directly from Tractate 48, 1 on the Gospel of St. John, written by St Augustine of Hippo, powerfully explains the life and ministry of Rev. Professor Salvino Caruana OSA in these seventy years he has been living with us. The official launching of this scholarly volume took place on Friday 3 January 2020 at the Augustinian Institute of Tal-Pietà. Continue reading The launching of a Festschrift at the Augustinian Institute at Tal-Pietà

Lent accompanied by St Augustine

“Return without fear to those outstretched, eager arms of your Father, who is rich in mercy, who awaits you. Return without fear, for this is the favorable time to come home”. These were the words Pope Francis proclaimed during his homily on Ash Wednesday Mass of February 14 2018 at the Church of Sant’Anselmo all’Aventino in Rome. Continue reading Lent accompanied by St Augustine

Barka f’ħames barkiet

Inkun qed nistennieha, tista’ tgħid, kull sena. Eżattament kif tibdà s-sena li tkun! Il-grazzja tibda taħdem, sewwasew, meta inkun qed inqaddes. Ibda’ mill-quddiesa tal-vġili, li ħafna drabi nqaddisha fl-Isptar Mater Dei, minħabba li ninzerta xogħol. U, xogħol il-grazzja tal-Mulej fija jissokta anki f’nhar l-Ewwel Jum tas-Sema. Jiġifieri, fis-Solennità ta’ Marija Omm Alla, Sultana tal-Paċi. Kemm inkun irrid li widnejja jitħaddnu magħha! Mal-barka tal-paċi! Fil-jum iddedikat, proprju, lill-paċi! Continue reading Barka f’ħames barkiet