Archive

Archive for the ‘Minn Fr Mario Attard OFM Cap’ Category

Kelma tad-deheb

August 4, 2017 Leave a comment

Dan l-aħħar kont miexi f’kuritur. F’daqqa waħda waqqafni raġel u beda jitħaddet miegħi. Kellu storja kbira. L-istorja tiegħu kien fiha x’tirrifletti.

Read more…

Kemm xtaqt kont nafu!

August 3, 2017 Leave a comment

Fl-Ordni Franġiskan Kapuċċin, bħal kull familja reliġjuża oħra, kull membru huwa rigal uniku u mprezzabbli. Kull membru għandu x’joffri. Għax kull membru huwa persuna. U, kull membru, jifforma din il-familja sabiħa li għandha skop ċar ħafna fil-Knisja u fid-dinja.

Read more…

Mhux aħjar dik minn dak?

August 2, 2017 1 comment

Qiegħdin ngħixu fi żmien ta’ ġenn. U ġenn f’ħafna sensi tafux! Nammettuh jew le! Wieħed mit-tipi ta’ ġenn li qiegħdin ngħixu fih huwa dak li joħolqilna l-imbierek mobile.

Read more…

A tragedy or an opportunity

August 1, 2017 Leave a comment

Three weeks ago I have been blessed to visit Pompeii. I visited the famous ancient Roman city which, together with Herculaneum and Stabiae, has been tragically destroyed by tons of molten ash, pumice and sulfuric gas. The city remained silent under the debris for 1700 years.

Read more…

Uff xi sħana!

Uff xi sħana! Din hija r-ritornell ta’ kantaliena li ma tispiċċa qatt! Speċjalment fis-sajf Malti. L-għaliex, u issa ngħiduha kif inhi, Malta tassew tagħmel is-sħana!

Read more…

Good Day!

July 20, 2017 1 comment

Good Day! Jew, bil-Malti, il-Jum it-Tajjeb! Kemm-il darba nirċevieha! F’kważi f’kull messaġġ li nirċievi!

Iva ħbieb! Saret moda. Li, dak li jkun jibgħat dan l-awgurju. Ala Ingliża. Jew ala Maltija. Jiddependi kif iħossha fil-mument. Inkella kif tkun imdorrija. Jew, anki, biex twassal messaġġ. Insomma … Good Day! Imma, fil-verità, meta nawgura l-Jum it-Tajjeb lil xi ħadd vera nkun qed nixtieqlu l-ġid?

Read more…

L-Isqfijiet: Is-suċċessuri tal-Appostli

Il-persuna qaddisa tal-Isqof San Nikola tfakkarna fl-importanza tal-persuna tal-Isqof fi ħdan id-djoċeżi tiegħu. Kien fl-24 ta’ Jannar tal-2004 li San Ġwann Pawlu II approva l-pubblikazzjoni ta’ Direttorju għall-ministeru pastorali tal-isqfijiet imsejjaħ Apostolorum successores. F’dan id-Direttorju, li hu xogħol il-Kongregazzjoni tal-Vatikan għall-Isqfijiet, wieħed jista’ iżjed japprezza s-sejħa tal-isqof bħala s-suċċessur tal-appostli. U allura, b’riħet hekk, jista’ japprezza iżjed iżjed lill-qaddis tagħna San Nikola!

Read more…