Ħu challenge!

Kemm hu għaqli min jagħmilha man-nies! U, illum, niżżi ħajr bil-bosta lill-Mulej l-għaliex sejjaħli Kapuċċin lili! Għax, il-Kapuċċini, minn dejjem hekk kienu jsejħulna: i frati del popolo! Il-Patrijiet tan-nies! U gwaj għalina jekk ninqagħtu minnkom in-nies! Mela, fuq l-eżempju ta’ Ġesù, ta’ San Franġisk u tat-tradizzjoni Kapuċċina, għal man-nies ħi! Għal ġol veru kunvent, jiġifieri u skont San Franġisk, id-dinja! Man-nies! Għax, min hu tan-nies, ikun man-nies, għan-nies u jitgħallem, bis-sewwa u b’xi naqra dnewwa, ikun ta’ nies! Continue reading “Ħu challenge!”

Il-kelma fil-widnejn

Fil-ħajja, hu x’inhu r-rwol tagħna, ilkoll għandna bżonn ta’ kelma tajba. Jiġifieri dik il-kelma li biha, jekk it-triq taħbat tiċċajprilna, biha nibdew naraw id-dawl. U, aktar ma naraw id-dawl aktar se nsibu mill-ġdid it-triq. Ħalli nibnew. U, bil-għajnuna tal-Mulej, nibdew u inkomplu insaħħu iva lil xulxin. Ħalli aktar nissuktaw nikbruw u nissudaw flimkien! Continue reading “Il-kelma fil-widnejn”

X’erba’ kelmiet dawk!

Dan l-aħħar, Papa Franġisku għamlilna diskors warrab wiċċek lilna l-Kapuċċini! Dan id-diskors għamlu f’Udjenza meta iltaqa’ ma ħuti Kapuċċini li ħadu sehem fil-Kapitlu Ġenerali tal-Ordni li sar f’Ruma. Interessanti li dan id-diskors sabiħ u li fih x’tifhem sar nhar l-14 ta’ Settembru 2018, festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib Mqaddes. Continue reading “X’erba’ kelmiet dawk!”