Powerful advice

In his short and insightful spiritual testament, Saint Paul VI had this to say to all those who wanted to serve Christ and his Church:

“As regards the world: one must not think to help it by following its ways of thought, its habits and tastes, but by studying it, loving it and serving it”.

Accompanying people does help God’s and Church’s ministers to study how to serve their fellow brothers and sisters with Christ’s compassion.

Għabbilu!

Dan l-aħħar, waqt li kont qed inqaddes, innutajt b’dettall sabiħ u li jinsab fit-tielet talba Ewkaristika tal-Quddiesa. U, dan id-dettall, meta l-Mulej, bl-Ispirtu tiegħu, l-Ispirtu s-Santu, niżżilni fih, kemm fetaħli orizzonti kbar ta’ fejqan f’ħajti! Liema orizzonti, l-għaliex tant għamluli ġid, illum nixtieq naqsamhom ukoll magħkom.

Continue reading “Għabbilu!”

Għas-servizz tal-Mulej fil-proxxmu permezz tal-mediċina

Nhar il-Ġimgħa 16 ta’ Novembru ċċelebrajna l-festa għażiża ta’ San Giuseppe Moscati, il-qaddis tabib ta’ Napli.

Wara 91 sena minn mindu mar għand il-Missier, il-figura ta’ Moscati tibqa’ taffaxxina lil ħafna nies. Continue reading “Għas-servizz tal-Mulej fil-proxxmu permezz tal-mediċina”