Ix-xokk!

Kulħadd semagħha l-istatistika dwar l-attendenza tal-quddiesa tal-Ħadd. In-numru ta’ dawk li jattendu għall-quddiesa tal-Ħadd issa niżel sewwa! Skont l-istħarriġ li sar f’Diċembru tal-2017 nstab li mas-37 fil-mija biss jmorru għall-quddiesa tal-Ħadd. Għalina, li aħna Kattoliċi, u li nħobbu l-Knisja, mela li nħobbu l-għaqda ta’ bejnietna, li hi l-Knisja, dan hu, mingħajr dubju, xokk! U xokk mill-kbar nett! Continue reading “Ix-xokk!”

L-arloġġ intern

Kemm-il darba l-Ispirtu s-Santu, il-vera Ġurnalist u l-Ġurnalist tal-ġurnalisti u l-Imgħallem tal-għalliema u l-imgħallmin, lili dejjem għallimhieli! U mhux biss imma wkoll fakkarhieli! Tant li, mhux darba jew tnejn li tispuntali fil-kitbiet li Hu jagħtini! U mhux għax niktibhom jien! Kif jaħsbu xi wħud! Mela, grazzi Mulej Alla tiegħi Spirtu s-Santu! Continue reading “L-arloġġ intern”

Mid-dinja tal-paroli fil-vojt

Il-paroli fil-vojt! Issa għaqqadna l-mija! Hawn aħna! Paroli! Paroli! Paroli!

Issa qed nidraw nisimgħu l-paroli. U paroli kontra paroli. U ġib lil min iparla! Ħa nparlaw! Għax jekk ma nparlawx ma nkunux aħna ħi! Għax issa hekk ġejna! Għall-paroli! Għax veru! Illum kulħadd taha għall-paroli! U, daqskemm nisma’ u nisimgħu paroli, x’waħdadin kemm sar irħis dan il-misħut paroli! Illum donnu kulħadd sar jifhem f’kollox. Kulħadd, f’daqqa waħda, sar professur. U dan, sempliċiment, l-għaliex ipprovdewlu mikronofu wara xhiex jista’ jitħaddet. U titħaddet.
Continue reading “Mid-dinja tal-paroli fil-vojt”