Malta Missjunarja ta’ Settembru 2022

“Meta jiġi fuqkom l‑Ispirtu s‑Santu, intom tirċievu l‑qawwa, u tkunu xhieda tiegħi f’Ġerusalemm, fil‑Lhudija kollha u s‑Samarija u sa truf l‑art” (1:8). Dan huwa s‑suġġett tal‑Ġurnata Missjunarja (23 t’Ottubru, 2022), li bħal dejjem jgħinna ngħixu l‑fatt li l‑Knisja, min‑natura tagħha, hija waħda missjunarja. Din is‑sena, din il‑ġurnata qed tagħtina l‑opportunità li nfakkru xi rikorrenzi importanti għall‑ħajja u l‑missjoni tal‑Knisja.

aktar