Malta Missjunarja ta’ Settembru 2023

“Fl-14 ta’ Settembru niċċelebraw il-Festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib. Is-Salib huwa s-sinjal tan-Nisrani u Ġesù qalilna: “Min irid jiġi warajja għandu jerfa’ salibu ta’ kuljum u jimxi warajja”. Imma xi jfisser is-Salib? X’kellu f’rasu Ġesù meta semma s-Salib?” jgħid fil-messaġġ tiegħu Dun Victor Agius, Direttur ta’ Missio Malta.

aktar