Malta Missjunarja ta’ Settembru 2021

Magażin ta’ Missio Malat, publikat kull xahar

“Jiena ftaħt għajnejja,” tgħid Antonina, “u ħarist lejn dik ix-xbieha tal-Madonna u rajtha tibki. Jiena stgħaġibt ħafna u sejjaħt malajr lil oħt ir-raġel u liz-zija, u għedtilhom x’rajt. Għall-ewwel ħasbu li kienu xi alluċinazzjonijiet ikkawżati mill-marda tiegħi, imma mbagħad huma resqu aktar viċin tax-xbieha u raw li tassew id-dmugħ kien ħiereġ minn għajnejn il-Madonna. Xi dmugħ anke niżel minn fuq ħaddejha għal fuq it-tustiera tas-sodda.

aktar