L-imħabba hi konkreta u tikkomunika

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ħamis 7  ta’ Mejju 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Dalgħodu, fl-omelija tal-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku għamel riflessjoni dwar il-kriterji tal-imħabba vera.

 

Fil-Vanġelu tal-lum Ġesù jitlobna nibqgħu fl-imħabba tiegħu.  Hemm żewġ kriterji, afferma l-Papa, li jgħinuna nagħrfu l-imħabba vera minn dik li mhix.  L-ewwel kriterju hu li l-imħabba tinsab aktar fil-fatti milli fil-kliem; mhix imħabba ta’ telenovela, fantasija, stejjer li jġiegħlu lil qalbna tħabbat xi ftit aktar mgħaġġel u kollox jibqa’ hemm.

L-imħabba tinsab fil-fatti konkreti.  Infatti Ġesù lil tiegħu kien iwissihom: ‘Mhux min jgħidli Ġesù, Ġesù, jidħol fis-Saltna tas-Smewwiet, imma dawk li jagħmlu r-rieda ta’ Missieri, li josservaw il-kmandamenti tiegħi.’

Dan ifisser li l-imħabba vera hi konkreta, tinsab fl-opri, hija mħabba kostanti.  Mhux sempliċi mument ta’ entużjażmu.  Xi mindaqqiet l-imħabba fiha t-tbatija: niftakru f’Ġesù jġorr is-salib.  L-opri tal-imħabba jgħidilna liema huma Ġesù fil-kapitlu 25 tal-Vanġelu skont San Mattew.  Min iħobb jagħmel dan: ‘kont bil-ġuħ u tmajtuni’, u l-bqija tal-versi 34 sa 36.  Din hi l-konkretezza.  Anke l-Beatitudnijiet, kompla jgħid il-Papa, li huma l-programm pastorali ta’ Ġesù, huma konkreti.

Waħda mill-ewwel ereżiji tal-Kristjaneżmu, żied il-Qdusija Tiegħu, kienet il-filosofija njostika, li kienet titkellem dwar Alla mbiegħed… fiha ma kienx hemm konkretezza.  Iżda, l-imħabba tal-Missier kienet konkreta għax bagħat lil Ibnu li sar laħam biex isalvana.

It-tieni kriterju tal-imħabba, kompla l-Papa, hu li tikkomunika, ma tibqax iżolata.  L-imħabba tagħti lilha nfisha u tirċievi, issir dik il-komunikazzjoni li hemm bejn il-Missier u l-Iben, komunikazzjoni li jagħmilha l-Ispirtu s-Santu.

M’hemmx imħabba mingħajr komunikazzjoni, m’hemmx imħabba iżolata.  Xi ħadd jista’ jistaqsini: allura r-reliġjużi li jgħixu fil-klawsura huma iżolati?  Dawk jikkomunikaw ħafna, osserva l-Papa; jikkomunikaw ħafna mal-Mulej u anke ma’ dawk li jmorru jfittxu l-Kelma t’Alla.  L-imħabba vera ma tistax tinqata’ għaliha waħedha.  Jekk tkun iżolata mhix imħabba: tkun għamla spiritwalistika ta’ egoiżmu li tibqa’ magħluqa fiha nfisha biex tfittex tara x’se tiggwadanja…. Hija egoiżmu.

Għalhekk, afferma Franġisku, li nibqgħu fl-imħabba ta’ Ġesù jfisser ġesti konkreti, ħila li nikkomunikaw, bid-djalogu, kemm mal-Mulej kif ukoll ma’ ħutna.

Dan sempliċi ħafna imma mhux faċli.  Għax aħna nħossuna miġbudin lejn l-egoiżmu, lejn l-interess personali, u dawn iwebbluna biex ma ningħatawx.

Xi jgħid il-Mulej għal dawk li jibqgħu fl-imħabba tiegħu?  ‘Jien għidtilkom dawn il-ħwejjeġ biex il-ferħ tiegħi jkun fikom u l-ferħ tagħkom ikollu l-milja tiegħu.’   Il-Mulej, li jibqa’ magħqud fl-imħabba mal-Missier, hu ferħan: ‘u jekk intom tibqgħu fi mħabbti, il-ferħ tagħkom ikun sħiħ.’  Ferħ li tant drabi jġib miegħu s-salib.  Imma dak il-ferħ, qalilna Ġesù stess, ħadd ma jkun jista’ joħodhulna.

Il-Papa temm l-omelija b’din it-talba: Jalla l-Mulej itina l-grazzja tal-ferħ, dak il-ferħ li d-dinja ma tistax ittihulna.

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: