Home > L-Isqof ta' Għawdex Mario Grech > Imsiebaħ b’nar iħeġġeġ

Imsiebaħ b’nar iħeġġeġ


It-Tnejn, 25 ta’ Settembru 2017. Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech, fil-Quddiesa tal-bidu tas-Sena Akkademika,Seminarju Minuri tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria.

Bir-raġun Ġesù jgħid li “ħadd ma jixgħel musbieħ u jgħattih b’għatu jew iqiegħdu taħt is-sodda” (Lq 8:16). Għax il-musbieħ min-natura tiegħu jinxtegħel biex jagħti d-dawl, u ma jagħmilx sens jekk id-dawl jinħeba jew, agħar minn hekk, jintefa.

Għeżież studenti, kull wieħed minnkom huwa musbieħ li bħalissa għandu fjamma żgħira, imma ’l quddiem meta tikbru din il-fjamma għad titħeġġeġ u tikber. L-għan tal-iskola huwa li tkebbes fikom din il-fjamma u tgħinkom taħżnu biżżejjed żejt biex il-musbieħ ma jintefiex. Id-diversi dixxiplini ta’ tagħlim li toffrilkom l-iskola huma mmirati biex irawmu fikom ħiliet li ’l quddiem għad iservukom biex intom tkunu dwal għal ħafna, biex tkunu fjamma qawwija li ssaħħan il-qlub ta’ min huwa mirżuħ. Dan iseħħ meta bħala skola nakkumpanjawkom biex tiżviluppaw il-potenzjal li hemm moħbi fikom u hekk jirnexxielkom twettqu dak il-proġett ta’ ħajja oriġinali għal kull wieħed minnkom.

DSC_0677

Bħala skola Kattolika, is-Seminarju Minuri jgħinkom ukoll biex tagħmlu esperjenza ta’ Kristu li musbieħ inemnem ma jitfihx, imma jgħinu jibqa’ jixgħel bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu li huwa nar divin.

Hija l-missjoni tal-iskola li f’dan iż-żmien delikat tal-adolexxenza toffrilkom ilqugħ tajjeb biex meta jonfoħ ir-riefnu ma jitfilkomx il-musbieħ.

Fil-bidu ta’ din is-sena skolastika nappellalkom biex tgħassu fuqkom infuskom li ma tmorrux tqiegħdu l-għatu fuq il-musbieħ u hekk in-nar jifga u jintefa! Inkunu nittraskuraw il-musbieħ meta ma niħdux l-istudju bis-serjetà, meta ma nagħtux l-attenzjoni dovuta waqt il-lezzjonijiet, meta nintefgħu lura fl-attivitajiet tal-iskola, meta nittraskuraw il-qari, meta nsiru minimalisti, u l-bqija. Il-musbieħ huwa tiegħek – il-musbieħ huwa int! Għalhekk ħadd fl-iskola ma jista’ jieħu postok biex il-musbieħ tiegħek jibqa’ jaqbad. Aħarbu l-għażż fiżiku u intellettwali għax inkella, jekk taqgħu fit-traskuraġni, il-ftila titħammeġ, bil-mod il-mod titbaxxa l-fjamma u tmut, filwaqt li l-musbieħ jitgermed u jitlef il-ġmiel tiegħu.

Insellem lill-għalliema u lill-istaff kollu tas-Seminarju Minuri tagħna. Illum nerġa’ nagħtikom il-mandat biex f’isem il-Knisja tgħinu lil dawn l-istudenti biex jibqgħu msiebaħ mixgħula. Nirrakkomandalkom biex ħadd ma jfettillu jqiegħed l-għatu fuq xi wieħed minn dawn l-imsiebaħ. Ma nixtieqx li jgħaddi ż-żmien u xi ħadd minnkom l-għalliema jkollu rimors għax bl-azzjoni jew in-nuqqas ta’ azzjoni tiegħu/tagħha jkun tefa xi wieħed minn dawn l-imsiebaħ! Dan nagħmluh meta ma nkunux iddedikati għat-tagħlim, meta nwettqu l-professjoni b’nofs qalb, meta nagħmlu l-preferenzi bejn l-istudenti, meta ma nkunux ġusti fl-assessjar tagħhom, meta ma nħobbux lill-istudenti, u l-bqija.

Nafu nkunu ttentati nagħżlu bejn l-imsiebaħ li jarmu ħafna dawl u dawk li għandhom fjamma tnemnem għax ma jistgħux jaqbdu! Dawn tal-aħħar jeħtieġu ferm aktar kura, attenzjoni u ħidma; imma b’daqshekk ma għandhomx jiġu mwarrba jew minsija. Fl-iskola hemm post għal kulħadd; u jekk ikun hemm bżonn, għandha ssir diskriminazzjoni pożittiva ma’ dawk li għandhom ftila batuta. Is-suċċess tal-iskola tagħna mhux li jkollha msiebaħ jibbrillaw, imma li ħadd mill-imsiebaħ li jiġu għandna ma jitlef il-qawwa tan-nar li kapaċi jiġġenera enerġija umana, spiritwali u kulturali.

Minn qalbi nawguralkom sena akkademika ġdida li tagħtikom ħafna sodisfazzjon.

Ħajr lil Francesco Pio Attard

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: