The Evolving Role of Episcopal Conferences.

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ġimgħa, 23 ta’ Frar 2018: Mons. Prof. Hector Scerri għadu kemm ippubblika ktieb li jġib l-isem The Gentle Breeze from the Peripheries. The Evolving Role of Episcopal Conferences. Dan il-ktieb interessanti jistudja kif il-Papa Franġisku, fil-ministeru tiegħu bħala Isqof ta’ Ruma, mhux biss jagħti valur lid-dokumenti li joħorġu l-Konferenzi tal-Isqfijiet madwar id-dinja, imma wkoll jinserixxi siltiet jew ħsibijiet minn dawn id-dokumenti fil-Maġisteru Pontifiċju.

hs.jpgIl-ktieb jitkellem ukoll dwar id-dibattitu, speċjalment fis-snin 80 u 90 tas-seklu li għadda, dwar x’piż għandu t-tagħlim tal-Isqfijiet ta’ pajjiż partikulari, u x’tip ta’ kolleġġjalità huma jħaddnu.

Permezz tal-ktieb, li huwa preżentat b’mod artistiku minn Horizons, il-qarrej jista’ japprezza l-importanza tas-sinodalità fil-Knisja u kif din tkabbar il-komunjoni fil-Ġisem ta’ Kristu.

Il-ktieb jinsab ghall-bejgh mil-Librara ewlenin.

gentle breeze cover

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: