Home > Archbishop Emeritus Paul Cremona OP > “MA NAFX NITLOB” (1)

“MA NAFX NITLOB” (1)


Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

Din il-frażi fiha nfisha tkun ta’ xi ħadd li jixtieq jitlob, u jixtieq jitlob tajjeb. Għalhekk tajjeb li nagħmlu xi ħsibijiet fuq it-talb.

Għandna xi ħsibijiet li tajjeb li nispjegawhom. L-ewwel ħsieb hu li bil-malti ħafna drabi nużaw l-istess kelma biex infissru:’titlolb xi ħaġa’. Għalhekk kultant b’talb nifhmu meta tmur titlob xi pjaċir lill-Mulej. Dan ukoll huwa tajjeb. Ġesu’ qatt ma ddejjaq meta kienu jiġu n-nies biex jitolbuh xi ħaġa. Iżda t-talb mhux dan biss.

Mgr Paul Cremona OPKultant nifhmu b’talb dawk it-talbiet li nsibu, fuq is-santi jew fuq xi ktieb tat-talb. Anki dawn jgħinuna fit-talb, iżda t-talb huwa iktar minn hekk (Jiena hawn se nitkellem biss fuq it-talb personali, mhux fuq it-talb li ngħidu mal-komunita’: it-talb Liturġiku).

It-talb huwa dak il-mument li jiena nidħol f’kuntatt ma’ Alla, jew aħjar inħalli lil Alla jidħol f’kuntatt miegħi. L-isbah tixbiha li nsib hija din. Alla qiesu bħax-xemx – dejjem lesta biex isaħħanna u ddawwalna. Aħna qiesu għandna umbrella: meta niftħu l-umbrella ma jkunx ifisser li nkunu tfejna x-xemx – hija dejjem tibqa’ hemmhekk, lesta, iżda ma nħallux is-sħana tagħha tidħol fina. Meta nagħlqu l-umbrella ma jfissirx li nkun għamilt xi ħaġa biex inqajjem lix-xemx: il-bidla ssir fija: issa qed inħalli lix-xemx issaħħanni. L-istess bħal Alla. Huwa dejjem hemm lest biex jidħol fil-ħajja tiegħi, iżda rrid inħallih jidħol.
Mela l-ewwel għażla li rrid nagħmel hija li nħallilu hin, spazju, biex ikun jista’ jsaħħaħni bl-imħabba tiegħu. Ma nistax nimla’ l-erba’ u għoxrin siegħa u nippretendi li nitlob: biex ikolli l-hin nitlob, irrid nieħdu minn x’imkien: mill-irqad, mill-ħidma, mit-television u jew l-internet… Għalxejn insib l-iskużi biex nipprova niġġustifika lili nnifsi: aħjar ngħid li mhux importanti għalija li nitlob, biex hekk tibda l-bidla fija. L-iktar skuża komuni hija “m’għandix hin nitlob”. Darba kont ħdejn waħda persuna anzjana li kienet qed tara s-soap operas fuq it-television. Qaltli “Qabel kemm kont ninnitja: issa m’għandix hin”. Mhu veru xejn: kienet qed tagħżel it-television minflok tinnitja.

It-tieni skuża hija: “Issa nibda għada”. Tkun taparsi qed ittaffi l-kuxjenza iżda xorta mhux qed nitlob. Naħseb li dak il-qawl ingliż “Tomorrow never comes” irridu niftakruh. Jekk trid titlob ibda issa, illum, inkella ma tasalx. Hija l-esperjenza ta’ ħafna minna.

Kultant jistaqsuni wkoll: “Tajjeb li nagħmel xi ħaġa waqt li nkun qiegħed nitlob?” Hemm żewġ modi kif tħares lejn dan. Huwa tajjeb li meta tkun qed tagħmel xi ħaġa titlob: tkun qed tqaddes iktar il-ħidma tiegħek. Iżda jekk inti tagħżel ħin biex titlob, allura jekk tkompli tagħmel xi ħaġa tkun qed tħalli l-ħidma tiegħek ittellfek tikkonċentra fuq il-talb. Aħna ħafna drabi rridu dejjem nieħdu xi ħaġa mill-ħin (li issa sar dejjem iktar prezzjuż għalina). Irrid ‘naħli’ l-hin u niddedikah biss għall-Mulej. (Dan jgħodd ukoll għar-relazzjoni bejn il-miżżewġin lejn xulxin: li jħallu ħin li jservi biss biex jifirħu b’xulxin).

Għalhekk irrid l-ewwel inħoss il-bżonn li nagħlaq l-‘umbrella’ ħalli s-sħana tal-imħabba tal-Mulej tidħol fija.

  1. Marie Therese Bonello
    March 5, 2018 at 9:37 am

    Thank you for your posts. Please carry on posting as they mean so much to me.

  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: