L-Evanġelju tal-Erbgħa 28 ta’ Marzu 2018

Print Friendly, PDF & Email

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 26, 14-25

Kif Ġesù ġie midluk f’Betanja Ġuda mar jiftiehem mal-qassisin il-kabr biex jittradih. Ma rridux inġebbdu wisq it-tifsira jew ix-xebh imma donnu Mattew irid jgħidilna li kif Ġesù sar ‘kristu’ li tfisser midluk, u d-dilka kienet u għad atfisser, konsagrazzjoni, appartenenza, ġie mogħti biex jgħaddi minn dak li jidilku u jigglorifikah tassew f’għajnejna Alla. Id-dilka f’Betanja, jgħid Ġesù stess kienet b’sinjal minn qabel ta’ dak li kellu jiġri: din il-fwieħa kienet refgħetha għal jum id-difna tiegħi, difna li kellha tkun tassew fil-qrib.

Meta xi ħadd kien joqtol ilsir kellu jħallas lil sidu 30 biċċa tal-fidda, daqs mija u għoxrin jum paga. Il-prezz ma jfissirx biss l-ingratitudni ta’ Ġuda li kien jistma lil sidu u ħabibu daqshekk ftit, iżda jfisser li ukoll li kien involut qtil. Tawhomlu, daqs li kieku il-qtil diġa seħħ. Dan jsipjega r-rejazzjoni kważi esaġerata ta’ Ġuda meta rrejalizza x’għamel; ma kienetx wisq il-ħtija ta’ tradiment li ġiegħelitu jagħmel dak li għamel, imma l-ħtija marbuta ma’ qtil u qtil ta’ min għamillu l-ġid.

U hu beda jfittex is-siegħa t-tajba biex jagħtihom lil Ġesù ħalli joqtluh. Il-kelma griega użata tista tiġi tradotta bħala l-ħin tajjeb, is-siegħa t-tajba, meta l-ambjent kien kalm, fis-satra tal-lejl meta d-dixxipli kienu bi ngħas, għajjenin u xi ftit storduti wkoll, bogħod minn għajnejn in-nies. Il-qtil ta’ Ġesù ma sarx b’kumbinazzjoni; kien ipppjanat, premeditat, minsuġ b’tali mod li jirnexxi. Ġuda kien qe djaħseb biex jieħu f’idejh it-tmexxijata’ kollox u jwassal għas-seħħ is-siegħa li fil-versi ta’ wara Ġesù jgħid li kienet waslet.

Il-festa tal-Ażżmi u l-festa tal-Għid fil-mentalità poplari kienu ntisġu flimkien u hekk l-Għid kien meqjuż bħala l-ewwel jum minn sitta tal-festa tal-Ażżmi. Dakinhar kienet issir l-ikla tal-Għid li fiha wkoll kien jittiekel il-ħobż ażżmu (magħġun bla ħmira). It-tħejjija kienet tfisser li tikri l-kamra mgħammra bil-lest għall-ikla, il-qtil tal-ħaruf fit-tempju u x-xiwi tiegħu u l-preparazzjoni tal-mejda għar-rit tal-ikla. It-tali jista’ jkun likien xi ħadd midħla ta’ Ġesù u d-dixxipli tiegħu. Ismu ma nafux imma kliem Ġesù jindikalna li kien xi ħadd li kellu familjarità magħhom. Ġesù jgġidilhom li l-‘imgħallem’ kien ġej u ‘s-siegħa tiegħu waslet’; kien xi ħadd li seta’ kien dixxiplu ta’ Ġesù u li d-dixxipli kienu jafu min hu.

Fil-kuntest tadin l-ikla ċelebrazzjoni jitnissel in-niket kif Ġesù stess jitkellem, mhux dwar dak li kellu jiġri, imma dwar dak li kien qed jiġri. Għalkemm Ġuda kien għadu ma bisx lil Ġesù fil-ġnien tal-Ġetsemani, imma kien ġa biegħu u tħallas tal-qtil tiegħu bħala lsir. Dak li kellu jsir kien diġa twettaq, mhux biss bil-ħsieb iżda bil-fatti wkoll. Wieħed li kien qed jiekol mill-istess platt miegħu, kien diġa biegħu u tħallas tal-qtil tiegħu. Mhux kull min jgħdili Mulej, Mulej. Mhux kull min jismagħni. Mhux kull min hu qrib tiegħi.

Fid-dawl ta’ dan il-kliem l-għemil ta’ Ġuda u kullmin jagħmel bħalu, jieħu xejra iktar gravi, isir għemil malizzjuż li mhux ġej minn dgħufija iżd aminn intenzjoni ħażina.

Min? Jien? Inti stess qiegħed tgħidu.

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: