Illejla se jitgħammdu 8 adulti minn pajjiżi differenti

Print Friendly, PDF & Email

Is-Sibt 31 ta’ Marzu 2018: Illejla, waqt il-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ser jiċċelebra s-Sagramenti tad-Dħul fil-Ħajja Nisranija (Magħmudija, Griżma u Tqarbin) lil seba’ katekumeni, jiġifieri persuni li f’età adulta jagħżlu l-ħajja Nisranija. Waqt dan il-Vġili wkoll, żagħżugħ Ġermaniż ser jiġi kkonfermat fil-fidi Kattolika permezz tas-Sagrament tal-Ġriżma tal-Isqof.

Illejla wkoll, fil-Bażilika ta’ San Ġorġ fir-Rabat Għawdex, ser jitgħammed żagħżugħ Albaniż waqt ċerimonja li ser titmexxa mill-Arċisqof Alfred Xuereb li ftit tal-jiem ilu kien maħtur mill-Papa Franġisku bħala Nunzju Appostoliku tal-Korea  u tal-Mongolja.  Imbagħad għada stess, dan iż-żagħżugħ ikun ikkonfermat mill-Isqof Mario Grech bis-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof.

FILE PHOTO 01
Persuna adulta li tgħammdet fi snin preċedenti

Dawn il-persuni membri ġodda tal-Knisja Kattolika kważi kollha huma żgħażagħ taħt it-tletin sena minn seba’ pajjiżi differenti: minn Malta, mill-Indja, mill-Italja, mir-Repubblika Ċeka, minn Kuba, mit-Turkija u mill-Albanija.

Matul ir-Randan, dawn il-persuni tħejjew għal dan il-mument importanti f’ħajjithom.

Iċ-ċelebrazzjoni tal-Vġili tal-Għid tibda bit-tberik tan-nar li jsir fuq iz-zuntier u tkompli bit-tħabbira tal-Għid; il-qari ta’ siltiet mill-Kotba Mqaddsa u l-kant tal-Glorja.Imbagħad ikun hemm it-tberik tal-ilma, meta l-blandun mixgħul minn nar imbierek fuq iz-zuntier jiddaħħal fl-ilma.   Wara, iċ-ċelebrazjoni tkompli bil-liturġija tal-Ewkaristija.

Jekk ma tkunx tista’ tieħu sehem fil-Vġili tal-Għid f’xi waħda mill-Knejjes f’Malta jew Għawdex, allura tista’ ssegwi trasmissjoni diretta mill-Konkatidral ta’ San Ġwann fuq il-Laikos stess.  Klikkja hawn … http://www.laikos.org/tvl-live.php

 

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: