X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 27 ta’ Mejju 2018

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika
maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija

 • L-abbozz ta’ liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Embrijun approvat mit-tieni qari b’36 vot favur u 29 kontra
 • Id-Disa’ Laqgħa Dinjija tal-Familji. Diġà rreġistraw 22,000 persuna minn 103 pajjiżi
 • Appell ħerqan lill-awtoritajiet konċernati
 • Il-Ġimgħa ssir it-tnedija tal-Eżortazzjoni ‘Ifirħu u thennew’ bil-Malti
 • Pellegrinaġġ djoċesan għar-Redentur tal-Isla
 • It-tieġ tal-Prinċep Harry tal-Ingilterra Omelija li tqanqal
 • 14-il Kardinal ġdid
 • Is-Sagrament tal-Konfermazzjoni jsaħħaħ il-Magħmudija
 • Indulġenza plenarja lil kulmin jieħu sehem f’waħda mill-attivitajiet tal-Laqgħa Dinjija tal-Familji
 • Tibda l-kawża għall-kanonizzazzjoni ta’ saċerdot u tliet djakni
 • Dokument soċjali ġdid
 • Il-koeżjoni soċjali
 • Strateġija
 • Inneħħu l-kappestru reliġjuż
 • Aldo Moro u Pawlu VI
 • Marija, omm il-bnedmin kollha
 • Esperjenza Rumana
 • Ġebla f’idejna, talba f’qalbna
 • Il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Moviment ta’ Kana
 • Esperjenza fil-kura tal-‘cancer’ b’paċenzja Nisranija
 • Meta n-nisa ħaġġru l-irġiel tagħhom
 • Ħallini bi kwieti
 • Relazzjoni ta’ mħabba perfetta
 • Ċelebrazzjoni tal-preżenza tal-Mulej Ġesù

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: