X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd l-10 ta’ Ġunju 2018

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • L-Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-protezzjoni tal-Embrijuni
  Bdiet id-diskussjoni fil-Kumitat
  524 membru tal-professjoni medika kontra l-iffriżar tal-embrijuni
 • Taħditiet bejn il-Moviment ta’ Kana u l-Gvern
  Il-Moviment irid €600 kuljum biex ikompli joffri s-servizzi tiegħu
 • Il-qdusija tista’ tinkiseb permezz ta’ festi żgħar ta’ mħabba kuljum u minn kulħadd
 • Is-saċerdoti jiddiskutu l-ħtieġa tal-vuċi taż-żgħażagħ fil-knisja
 • Il-Viżta Pastorali tal-Arċisqof fis-Siġġiewi
 • Il-pellegrinaġġ annwali tal-Kavallieri f’Ta’ Pinu
  Fil-ħarsa t’għajnejk nara sbuħija
 • Id-Dikasteru Lajċi, Familja u Ħajja
  Jippubblika dokument dwar l-isport
 • Il-Papa Franġisku jiċħad il-proposta Ġermaniża għall-inter-komunjoni
 • Il-Parlament jivvota kontra l-legalizzazzjoni tal-ewtanasja u s-suwiċidju assistit
 • It-tim tat-Tazza tad-Dinja 2018 tal-ACN
 • Jittieħdu lura l-fdalijiet tal-Martri Kristjani Kopti li l-ISIS qatlu fil-Libja
 • Il-Kattoliċiżmu Irlandiż u dak Malti
 • Frott li jibqa’
 • L-Ewkaristija hi l-ikel ta’ dawk fit-triq
 • Il-Knisja Omm l-iltiema ta’ żmienna
 • Tużżana tentazzjonijiet
 • Alternattiva ekonomika
 • Il-profil ta’ Trevor Żahra
 • Kif tiltaqa’ mal-Papa?
 • Bosta drabi Ġesù jitlobna mmorru kontra l-kurrent
 • Li tkun Nisrani llum
 • San Efrem is-Sirjan, Duttur tal-Knisja

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: