L-Arċisqof iħalli Malta għal missjoni pastorali fiċ-Ċilì


It-Tnejn, 11 ta’ Ġunju 2018: L‑Arċisqof Charles J. Scicluna llum iħalli Malta għal missjoni pastorali fiċ‑Ċilì bħala mibgħut speċjali tal‑Qdusija Tiegħu l‑Papa Franġisku. Huwa ser ikun akkumpanjat minn Mons. Jordi Bertomeu. Mons. Arċisqof ser ikollu numru ta’ laqgħat f’Santiago de Chile u ser imexxi missjoni pastorali fid-Djoċesi ta’ Osorno.

L‑Arċisqof Scicluna jirritorna Malta nhar l‑Erbgħa, 20 ta’ Ġunju 2018.

L‑Ufficcju Komunikazzjoni jixtieq jinforma lill‑midja li Mons. Arċisqof mhuwiex f’pożizzjoni li jagħti kummenti jew iwieġeb mistoqsijiet b’rabta ma’ din il‑missjoni.

Fl-assenza tal-Arċisqof, it-tmexxija tal-Arċidjocesi ta’ Malta tkun f’idejn il-Vigarju Ġenerali, Mons. Joe Galea Curmi.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.