L-Isqof Mario Grech f’Ta’ Kerċem


Il-Ġimgħa 25 ta’ Jannar 2019: Omelija tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fl-okkażjoni taż-Żjara tal-Kwadru tal-Madonna Ta’ Pinu fil-Parroċċa tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir f’Ta’ Kerċem.