Adorazzjoni Ewkaristika matul Lulju 2019

Print Friendly, PDF & Email

Ix-Xahar ta’ Lulju huwa ddedikat lid-Demm Prezzjuż ta’ Ġesù. Dan kien il-prezz li bih aħna ġejna mifdija. Demm ta’ l-Iben ta’ Alla magħmul bniedem! Xi prezz enormi! Kemm kienet kbira l-offiża! Kemm hu prezzjuż il-valur tal-bniedem! Kemm iħobbna dan Alla li ma rahiex bi kbira li jibgħat lil Ibnu u dan ixerred demmu għal wiċċna ! Irrifletti u stagħġeb!

web3-shrine-of-our-lady-of-la-salette-blessed-sacrament-eucharistic-adoration-godong-fr465275a

 IL-ĦAMIS 4 ta’ LULJU
Parroċċa Madonna ta’ Lourdes , San Ġwann
8.30 am : Quddiesa 9.00 am : Adorazzjoni

IL-ĠIMGĦA 5 ta’ LULJU
L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar
Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem Birkirkara
Fid-9.00 ta’ fil-għodu

It-TNEJN 8 ta’ LULJU
Istitut San Ġużepp Sorijiet Dumnikani Ħaż-Żabbar
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 9 ta’ LULJU
Dar tal-Anzjani Santa Katerina Ħ’Attard
Fil-9.45 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 10 ta’ LULJU
Santwarju Madonna Tal-Ħerba – Birkirkara
Fl-10.00 ta’ fil-għodu Adorazzjoni

IL-ĦAMIS 11 ta’ LULJU
Knisja Madonna tal-Karmnu l-Imdina
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TNEJN 15 ta’ LULJU
Santwarju Madonna tas-Samra – il-Hamrun
Fil-11.00 ta’ fil-għodu – f’nofs in-nhar Quddiesa

IT-TLIETA 16 ta’ LULJU
Festa: Madonna tal-Karmnu
Kappella San Ġużepp Ħaż-Żebbuġ
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 17 ta’ LULJU
Parroċċa Madonna ta’ Fatima – G’Mangia
Fid-9.00 am Quddiesa – wara Adorazzjoni.

IL-ĠIMGĦA 19 ta’ LULJU
Istitut Ġesù Nazarenu Iż-Żejtun
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 23 ta’ LULJU
Kripta Parroċċa San Bastjan– Ħal Qormi –
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 23 ta’ LULJU
Knisja Santa’Anna Iż-Żebbiegħ l/o Imġarr
Adorazzjoni fis-5.30pm; fis-6.30 pm : QuddiesaIL

L-ERBGĦA 24 ta’ LULJU
Bażilika Madonna Tal-Karmnu – Il-Belt Valletta
Fid-9.40 am: Purċissjoni interna bil-kwadru;
Fl-10.00 : Quddiesa, Supplika u Adorazzjoni

IL-ĦAMIS 25 ta’ LULJU
Madonna ta’ Pompej – Sorijiet Dumnikani – Victoria Għawdex
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 26 ta’ LULJU
Ċentru Sant’Andrija Tarġa Gap Il-Mosta
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 26 ta’ LULJU
Fergħa Ewkaristika Il-Marsa
Fis-6.00 ta’ fil-għaxija u fl-7.00 Quddiesa

IT-TNEJN 29 ta’ LULJU
Sorijiet Ġesù Nazzarenu Marsaxlokk
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 30 ta’ LULJU
Pax et Bonum Il-Mosta
Wara l-Quddiesa tad-9.00 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 31 ta’ LULJU
L-Ewwel Jum tat-Tridu – Festa tas-Santwarju tal-Ħerba
Santwarju Madonna Tal-Ħerba – Birkirkara
Fit-10.00 ta’ fil-għodu Adorazzjoni
( f’Awwissu ma jkollniex )

 

Ara kalendarju bil-kulur … 

Leave a Reply

%d bloggers like this: