X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 7 ta’ Lulju 2019

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Festi Nsara jew pagani?
  Min liż-żgħażagħ jagħtihom id-droga jrid iħallas quddiem il-ġustizzja ta’ Alla
 • L-aċċess legali għall-użu rikreattiv tal-cannabis
  Caritas ittenni t-tama tagħha li ma tingħatax il-possibbiltà
 • Il-Viżta Pastorali tal-Arċisqof fil-Birgu
 • Kultura favur il-ħajja
 • Maratona tal-volleyball
  b’risq id-Dar tal-Providenza
 • Jitolbu għall-paċi
 • Quddiesa għall-migranti
 • Newman fost il-qaddisin il-ġodda
 • Perspettivi għal tweġiba xierqa mill-Knisja (1)
 • L-għaqda fil-Knisja hi ‘isħaħ mill-kunflitti interni’
 • Il-qalba tal-missjoni tal-Knisja hi t-talb
 • Attivisti jfixklu futbolers nisa tat-tim tal-Vatikan
 • Ħarsa lejn il-laqgħa ġenerali tal-Azzjoni Kattolika
 • Beatitudni minsija
 • San Pietru u San Pawl
  Xhieda tal-dgħufija tal-bniedem u tal-imħabba u l-ħniena ta’ Alla
 • X’hemm fil-qalb tagħna
 • Kontribut kbir fil-missjoni tal-Knisja
 • Alla jitbissem
 • Id-dipressjoni
 • Il-profil tal-Arċipriet David Gauci
 • Żagħżugħ jaħdem biex imantni lil familtu
 • Mulej, agħti d-dehen lil min għandu l-poter
 • Ġesù jaqsam il-missjoni tiegħu magħna
 • Il-misteru ta’ Alla wieħed fi tliet persuni

Leave a Reply

%d bloggers like this: