X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 14 ta’ Lulju 2019

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Noqtlu l-brimba
 • Is-saċerdoti jiddiskutu l-prijoritajiet tal-Knisja f’Malta
 • Il-policy riveduta dwar il-pompi tal-petrol
  Ambigwa apposta jew b’nuqqasijiet ġenwini waqt it-thejjija?
 • Id-69 Kapitlu Provinċjali Ordinarju Elettiv tal-Aħwa Kapuċċini tal-Provinċja ta’ Malta
  Konfermat il-Ministru Provinċjali u eletti l-Kunsillieri tiegħu
 • Għawdex rappreżentant f’konferenza fi Sqallija
  Hu urġenti li l-Knisja lokali tagħmel proposta kateketika friska fil-kontenut u fil-metodu
 • ‘Open weekend’ fil-Kurja tal-Arċisqof
 • Quddiesa fl-anniversarju tal-viżta pastorali tal-Papa f’Lampedusa
 • Jitlob għall-migranti maqtula fiċ-ċentri ta’ detenzjoni fil-Libja
 • Qaddis u tmien beati ġodda
 • Is-siġill tal-Qrar hu intrinsiku għas-Sagrament
 • Perspettivi għal tweġiba xierqa mill-Knisja (2)
 • Il-protezzjoni tat-tarbija fil-ġuf
 • Il-bidla
 • Nilbsu l-armatura ta’ Alla biex nissieltu l-ħażen
 • Il-kuraġġ li tikser it-tradizzjoni
 • Fil-barrani ma rax theddida imma opportunità
 • Kummenti dwar l-imħabba, il-paċi u l-ħajja
 • Il-Borderline Personality Disorder
 • Il-Maratona Oħloq Tbissima
  Minn qalbi u bil-ħniena nitlobkom tgħinuni – l-Isqof Giovanni Cefai MSSP
 • Il-15-il Ħadd matul is-sena
  Agħmel hekk int ukoll!
 • Serie A, B, u Ċ
 • Il-Familja u d-Dar
  Nafu nistrieħu llum?
 • L-Avukat
 • Investi bi ħsieb u bil-għaqal
 • L-armonija fiż-żwieġ
 • Għat-tfal
 • It-Tabib
 • Messaġġ għas-soċjetà
 • Is-sajf

Leave a Reply

%d bloggers like this: