X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 15 ta’ Diċembru 2019

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Milied imdellel minn Daphne Caruana Galizia
 • Ġurnata storika għall-‘Catenians’
 • Messaġġ tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-okkażjoni tat-twaqqif tal-Kolleġġjata ta’ San Ġorġ, Ħal Qormi
  Norbtu qalbna ma’ dak li jibqa’ għal dejjem
 • Restawrati 14-il pittura fil-Bażilika tal-Mosta
 • Minkejja d-difetti tiegħek, jekk tipprova tgħix l-imħabba, qiegħed fit-triq immakulata – L-Arċisqof
 • Il-Kor Gaulitanus iniedi l-programm għall-istaġun
 • Il-Papa Franġisku jbierek mitt presepju
 • Il-Papa jaħtar lill-Kardinal Tagle għall-Kongregazzjoni tal-evanġelizzazzjoni
 • Il-Mulej qrib tassew
 • Dan il-Milied kun int il-ħniena ta’ Alla
 • Il-Papa Franġisku jitlob għall-paċi
 • Iż-żgħażagħ Awstraljani mħeġġin biex jerġgħu jibnu l-Knisja ta’ Kristu
 • L-Isqfijiet għandhom jiffokaw fuq il-foqra u mhux ifittxu l-gwadann personali
 • Il-ferħ magħna
 • L-editorjal
  Nagħżlu għall-aħjar
 • Ejja, Mulej Ġesù
 • Irranġa
 • Il-profil ta’ Pio Dalli
 • Il-Jum Dinji tat-Tfal – sinifikat u riflessjonijiet
 • Iberraq imma b’għajnejja magħluqin
 • Fil-kju għall-ħobża ta’ kuljum
 • Il-venerabbli Carlo Acutis
  Żagħżugħ li miet ta’ ħmsitax-il sena b’fama ta’ qdusija
 • Il-familja Strauss ta’ Vjenna
 • ‘Ishru, mela, għax ma tafuhx il-jum li fih jiġi Sidkom”

Leave a Reply

%d bloggers like this: