Sean Abela mill-Parroċċa ta’ San Pawl, ir-Rabat, u Jean Claude Attard mill-Parroċċa ta’ Sant’Anna, Wied il-Għajn, ser jistqarru pubblikament ir‑rieda tagħhom li joffru lilhom infushom lill‑Knisja biex iservu bħala saċerdoti.

L-Arċisqof Scicluna, filwaqt li jilqagħhom b’ferħ, ser ikun qed jitlobhom biex matul is‑snin li ġejjin ikomplu jħejju lilhom infushom bi preparazzjoni għall‑Ordni Sagri.

Il‑komunità Nisranija hi mitluba żżomm f’talbha lil dawn iż-żewġ kandidati għas‑saċerdozju.