Il-Papa f’Santa Marta: Min jgħid li jħobb ‘l Alla imma ma jħobbx lil ħuħ huwa giddieb


Il-Ġimgħa, 10 ta’ Jannar 2020: L-ewwel qari tal-lum, meħud mill-Ittra ta’ San Ġwann Appostlu, jdur dwar it-tema tal-imħabba. Fil-kappella tad-Dar Santa Marta llum, il-Papa Franġisku għamel riflessjoni dwar dan il-qari. Fl-Ittra l-Apposltu jgħidilna kif għandna nħobbu u kif aħna maħbubin.

Hemm żewġ affermazzjonijiet ċari, osserva l-Papa: l-ewwel waħda hi l-pedament tal-imħabba: Aħna nħobbu ‘l Alla għax Hu ħabbna l-ewwel.  L-imħabba tibda minnu.  Jien nibda nħobb jew nista’ nibda nħobb għax konxju li Hu ħabbni qabel.  Kieku Hu ma ħabbniex żgur li aħna ma konniex inkunu nistgħu nħobbu.

Kieku tarbija tat-twelid, ta’ ftit jiem, setgħet titkellem, żgur li kienet tispjegalna dir-realtà: “Jien maħbuba mill-ġenituri tiegħi”.  Dak li jagħmlu l-ġenituri mat-tarbija għamlu magħna Alla: Hu ħabbna l-ewwel.  Dan inissel fina u jkattrilna l-ħila li nħobbu.  Din hi tifsira ċara tal-imħabba: aħna nistgħu nħobbu ‘l Alla għax kien Hu l-ewwel li ħabbna.

It-tieni ħaġa li jgħid l-Appostlu, bla tidwir ta’ kliem, hija din: Jekk wieħed jgħid li jħobb ‘l Alla imma jobgħod il-ħuħ, ikun giddieb.  Il-Papa osserva li Ġwanni ma jgħidx “ikun maledukat” jew “ikun qed jiżbalja” imma juża l-kelma “giddieb” u aħna wkoll jeħtiġilna nitgħallmuh dan:

Jien inħobb ‘l Alla, forsi nidħol f’estasi…. imbagħad niskarta lill-oħrajn jew ma nħobbhomx, jew indifferenti.  L-Appostlu juża l-kelma ‘giddieb’.  Fil-Bibbja dil-kelma hi ċara ħafna għax li tkun giddieb hi mġieba li tagħmlek tax-xitan: hu l-Akbar Giddieb, jgħidilna t-Testment il-Ġdid, hu missier il-gideb.  Din hi d-definizzjoni ta’ Satana li ttina l-Bibbja.  U jekk inti tgħid li tħobb lil Alla imma tobgħod lil ħuk, int tinsab in-naħa l-oħra.  F’dan m’hemmx kompromessi.

Ħafna jfittxu jiġġusitfikaw għaliex ma jħobbux.  Xi ħadd jista’ jgħid: Jien ma nobgħodx imma hemm bosta nies li jagħmluli l-ħsara u jien ma nistax naċċettahom għax maledukati, goffi.

Il-Papa kkummenta li Ġwanni jurina l-konkretezza tal-imħabba meta jikteb: “Infatti, min ma jħobbx lil ħuh li jara kif jista’ jħobb lil Alla li ma jarahx?”  U jkompli jafferma: Jekk inti m’għandekx ħila tħobb lil ħaddieħor, ibda minn min hu qribek u spiċċa f’dawk imbegħeda, ma tistax tgħid li tħobb lil Alla: int giddieb.

Imma m’hemmx biss is-sentiment tal-mibgħeda, jista’ jkun hemm ukoll ir-rieda li “ma tindaħalx” fl-affarijiet ta’ ħaddieħor.  Imma dan mhux sewwa għax l-imħabba tifsser li inti għandek tagħmel il-ġid.

Jekk xi ħadd jgħid li biex ikun nadif jixrob biss ilma distillat, imut, għax dan mhux tajjeb għall-ħajja.  L-imħabba vera mhix ilma distillat: hi l-ilma ta’ kuljum, bil-problemi, l-affetti, l-imħabbiet u l-mibgħeda.  Din hi l-imħabba.  Inħobbu l-konkretezza mhux bl-imħabba tal-laboratorju.  Hekk jgħallimna ċar u tond l-Appostlu.

Imma hemm mod ieħor kif bniedem ma jkunx iħobb lil Alla u lill-proxxmu, ftit jew wisq mistur: l-indifferenza.  “Jien ma rridx dan; irrid l-ilma distillat.  Jien ma nindaħalx fil-problemi tal-oħrajn.  Biex tgħin int għandek titlob.

San Alberto Hurtado, issokta l-Papa, kien jgħid: “Tajjeb li ma tagħmilx id-deni, imma jekk ma tagħmilx il-ġid mhux sew”.  L-imħabba vera ” għandha timbuttak biex tagħmel il-ġid… u tħammeġ idejk bl-opri tal-imħabba.

Mhux faċli, imma bit-triq tal-fidi hemm il-possibiltà li tirbaħ id-dinja, il-mentalità tad-dinja li ma tħalliniex inħobbu.  Din hi t-triq, afferma l-Papa, “hawnhekk m’hawnx l-indifferenti, min jaħsel idejh mill-problemi, min ma jridx jindaħal fil-problemi biex jgħin, biex jagħmel il-ġid; m’hawnx lok għall-mistiċi foloz, għal dawk li qalbhom hi distillata bħall-ilma, li jgħidu li jħobbu ‘l Alla imma jevitaw li jħobbu lill-proxxmu.

Jalla l-Mulej jgħallimna dawn iż-żewġ veritajiet: iċ-ċertezza li jien kont maħbub minn qabel u l-kuraġġ li nħobb lil ħuti.

Miġjub għalll-Malti mit-Taljan minn Joe Huber

 

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.