X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 26 ta’ Jannar 2020

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Id-Dar tal-Providenza u d-Djar fil-Komunità
  Rapport imħejji minn Fr Martin Micallef Direttur tad-Dar tal-Providenza
 • Illum l-ewwel Ħadd tal-Kelma ta’ Alla… u ma ssibx tixtri Bibbja bil-Malti!
 • NGO Maltija tiġbor fondi għal ambulanza biex tassisti lebbrużi fl-Indja
 • Il-Kolleġġjata tal-Birgu tfakkar il-vittmi tas-16 ta’ Jannar 1941
 • Omelija tal-Isqof Awżiljarju Monsinjur Joseph Galea-Curmi fl-okkażjoni tal-festa liturġika San Sebastjan
  Bniedem ta’ sinsla
 • Il-ħtieġa li nilqgħu lin-nies bi ‘ħlewwa liema bħalha’ għadha tgħodd sal-lum – L-Arċisqof fil-Laboratorju tal-Paċi
 • Ħarsa ħafifa lejn dawn l-erbatax-il sena
  X’passi wettaqna flimkien
 • Il-Papa jaħtar mara f’pożizzjoni prominenti fis-Segretarjat tal-Istat
 • Il-Papa jiċċelebra l-ewwel Ħadd tal-Kelma ta’ Alla
 • L-Arċisqof Ganswein jiċċara l-punti dwar il-ktieb kontroversjali dwar iċ-ċelibat
 • Il-festa liturġika ta’ San Publju
  Il-Protos ta’ Malta u l-politiċi ta’ żmienna
 • Jinħatfu erba’ seminaristi
 • Id-drama tal-immigranti kienet it-tema tal-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara
 • Il-Papa: Aħna ma ħallasna xejn biex insiru Nsara. Dak rigal
 • Ġwanni l-Battista jgħallimna li qatt m’għandna nippretendu li nafu kollox fuq Ġesù – Il-Papa Franġisku
 • Id-demokrazija teħtieġ il-ġustizzja
 • L-isbaħ rigal
 • Bżonn ta’ riflessjoni
 • Il-bijografija dwar il-ħajja ta’ Monsinjur Philip Calleja
  Ktieb ġdid miktub minn Charles Buttigieg
 • Il-Profil ta’ Dun Anton Sciberras
 • Il-qlajja
 • Ħaqqek!
 • Bidu kritiku għas-sena 2020
 • Sitt qaddisin sportivi
 • Nervuż… tinsab fil-kumpanija tal-qaddisin
 • Alla telqu lill-poplu tiegħu?
 • Inti tridha l-paċi?
 • Il-Fergħa tal-Koperaturi ta’ San Ġwann

Leave a Reply

%d bloggers like this: