Il-Fehma tal-Papa għal Frar 2020

Print Friendly, PDF & Email

Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu sabiex il-krib ta’ ħutna l-immigranti, li huma vittmi ta’ traffikar kriminali, jinstema’ u jingħata l-importanza li tixraqlu.

Il-Fehma tal-Papa għal Frar 2020 – Poster

Pope’s Intentions for February 2020 – Poster

Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb – Frar 2020

Current Issues in Prayer – February 2020

Adorazzjoni skont il-Fehma tal-Papa – Frar 2020

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: