Il-Papa f’Santa Marta: L-akbar wieħed fil-Knisja hu dak li jservi mhux li għandu l-akbar għadd ta’ titli

Print Friendly, PDF & Email

It-Tlieta, 25 ta’ Frar 2020: Ma nistgħux ngħixu l-Evanġelju bil-kompromessi inkella nkunu waqajna fl-ispirtu tad-dinja li jimmira biex jiddomina fuq l-oħrajn u huwa ‘għadu ta’ Alla’. Għandna nagħżlu t-triq tas-servizz. Ir-riflessjoni tal-Papa Franġisku fl-omelija tal-lum fil-kappella tad-Dar Santa Marta, kienet dwar l-Evanġelju meħud minn San Mark, Kapitlu 9, versi 30 sa 37, li fih Ġesù jgħid lit-tnax li min irid ikun l-ewwel għandu jkun tal-aħħar u qaddej ta’ kulħadd.

Ġesù kien jaf li mat-triq id-dixxipli kienu qed jiddiskutu bejniethom min kien l-akbar fosthom, ‘għall-ambizzjoni’.  Dan it-tilwim aħna u ngħidu, ‘irrid nilħaq, irrid nibqa’ miexi,’ spjega l-Papa, huwa l-ispirtu tad-dinja.

Imma l-ewwel qari tal-ġurnata, meħud minn San Ġakbu, ukoll jimxi fuq dan l-aspett, meta l-Appostlu jfakkarna li l-imħabba tad-dinja hi għadu ta’ Alla.

Aħna mimlijin ansjetà biex inkunu l-aktar importanti u ngħidu lilna nfusna: ‘Dan jistħoqq lili mhux lil dak jew lill-ieħor.’  Din hi mondanità, dan hu l-ispirtu tad-dinja, u min jimtela b’dan l-ispirtu jkun qed isir għadu ta’ Alla.

F’pass ieħor, Ġesù jgħid lid-dixxipli: ‘Jew intom miegħi jew kontra tiegħi.’  Fl-Evanġelju m’hemmx kompromessi.  Meta xi ħadd jipprova jgħix l-Evanġelju bil-kompromessi, fl-aħħar jispiċċa maħkum minn spirtu tad-dinja li jfittex dejjem il-kompromess biex jixxabbat aktar, biex jiddomina, biex ikun akbar.

Ħafna gwerer u ħafna tilwim jinbtu proprju mix-xewqat tad-dinja, mill-passjonijiet.  Hu minnu, qal il-Papa, li llum fid-dinja hemm miżrugħa l-gwerra kullimkien.  Imma fostna liema huma l-gwerer?  Bħal dik tal-Appostli: min hu l-aktar importanti.

‘Ara x’karriera għamilt: issa ma nistax immur lura!’  Dan hu l-ispirtu tad-dinja, u dan mhux nisrani.  ‘Le, issa jmiss lili!  Irrid naqla’ aktar biex ikolli aktar flus u aktar setgħa.’  Dan hu l-ispirtu tad-dinja.  Imbagħad… il-kattiverja tat-tqassis: il-pettegolezzi.  Mnejn jinbtu?  Mill-għira.  L-akbar għajjur hu x-xitan, nafuha.  Dan tgħidulna l-Bibbja.  Hu minħabba x-xitan li daħal il-ħażen fid-dinja.  L-għira hi s-susa li timbuttak biex teqred, biex tqassas, biex ixxejjen lill-ieħor.

Fid-djalogu ta’ bejn id-dixxipli kienu preżenti dawn il-passjonijiet kollha u kien għalhekk li Ġesù jċanfarhom u jħeġġiġhom biex ikunu qaddejja, u jmorru fl-aħħar post.

Min hu l-aktar importanti fil-Knisja?  Il-Papa, l-isqfijiet, il-monsinjuri, il-kardinali, il-kappillani tal-isbaħ parroċċi, il-presidenti tal-assoċjazzjonijiet tal-lajċi?  Le.  L-akbar fil-Knisja hu dak li jsir qaddej ta’ kulħadd, mhux dak li għandu l-akbar għadd ta’ titli.

Biex ifiehem dan, Ġesù ġibed tifel lejh, qiegħdu fin-nofs, u filwaqt li ħaddnu miegħu bit-tenerezza – għax Ġesù kien jitkellem bit-tenerezza, kellu ħafna tenerezza – qalilhom: ‘Min jilqa’ lilu, jilqa’ lili,’ jiġifieri jilqa’ lill-aktar umli, lill-aktar wieħed li jaqdi.  Din hi t-triq.  It-triq kontra l-ispirtu tad-dinja hi waħda: l-umiltà.

Għalhekk ma nistgħux noqogħdu ninnegozjaw mal-ispirtu tad-dinja.  M’għandniex ngħidu: ‘Għandi dritt għal dal-post, għax għandi karriera kbira wara spallejja.’  Infatti, il-mondanità hi għadu ta’ Alla.

Minflok, jeħtieġ nisimgħu dil-kelma ‘tant għaqlija’ u inkoraġġanti li jgħid Ġesù fl-Evanġelju: ‘Jekk wieħed irid ikun tal-ewwel, għandu jkun tal-aħħar, ikun il-qaddej ta’ kulħadd.’

Miġjub għall-Malti mit-Taljan minn Joe Huber.

Leave a Reply

%d bloggers like this: