Avviż mingħand Joe Fenech dwar l-adorazzjonijiet immexxija minnu


Fid-dawl tad-direttivi li ħargu kemm mill-awtoritajiet ċivili u mill-Knisja, b’weġgħa jkolli ninfurmakhom li l-programm kollu tal-Adorazzjonijiet li fadal għax-xahar ta’ Marzu se jkollu jieqaf. Dan jibqa’ fis-seħħ sakemm idumu fis-seħħ dawn id-direttivi. Nifhmu li dan hu sagrifiċċju meħtieġ għall-ġid komuni ta’ kull min jattendi għal dawn l-attivitajiet. Ukoll il-Pellegrinaġġ għar-Redentur tal-Isla tal-Erbgħa 1 t’April ġie kkanċellat.

Nitolbu lill-Mulej biex iħarisna minn kull periklu u nħarsu ‘il quddiem għal żernieq ġdid wara din il-maltempata li qiegħda tahkem id-dinja.

Sanctus Deus, Sancus Fortis, Sanctus Immortalis – Miserere nobis.
Qaddis Alla, Qaddis Qawwi, Qaddis Immortali – ikollok ħniena minna u mid-dinja kollha Ammen
Marija Omm tagħna, San Ġużepp, il-Qaddisin protetturi tagħna u ta’ pajjiżna u l-Għeżież Erwieħ tal-Purgatorju jidħlu għalina u għad-dinja kollha quddiem il-Mulej.

Saħħa u Paċi
Joe Fenech

 

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.