Avviż mingħand Joe Fenech dwar l-adorazzjonijiet immexxija minnu

Print Friendly, PDF & Email

Fid-dawl tad-direttivi li ħargu kemm mill-awtoritajiet ċivili u mill-Knisja, b’weġgħa jkolli ninfurmakhom li l-programm kollu tal-Adorazzjonijiet li fadal għax-xahar ta’ Marzu se jkollu jieqaf. Dan jibqa’ fis-seħħ sakemm idumu fis-seħħ dawn id-direttivi. Nifhmu li dan hu sagrifiċċju meħtieġ għall-ġid komuni ta’ kull min jattendi għal dawn l-attivitajiet. Ukoll il-Pellegrinaġġ għar-Redentur tal-Isla tal-Erbgħa 1 t’April ġie kkanċellat.

Nitolbu lill-Mulej biex iħarisna minn kull periklu u nħarsu ‘il quddiem għal żernieq ġdid wara din il-maltempata li qiegħda tahkem id-dinja.

Sanctus Deus, Sancus Fortis, Sanctus Immortalis – Miserere nobis.
Qaddis Alla, Qaddis Qawwi, Qaddis Immortali – ikollok ħniena minna u mid-dinja kollha Ammen
Marija Omm tagħna, San Ġużepp, il-Qaddisin protetturi tagħna u ta’ pajjiżna u l-Għeżież Erwieħ tal-Purgatorju jidħlu għalina u għad-dinja kollha quddiem il-Mulej.

Saħħa u Paċi
Joe Fenech

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: