Il-Ġimgħa, 14 ta’ Awwissu 2020

Print Friendly, PDF & Email

Qatt titbeżża’ li tħobb iżżejjed lill-Verġni Mbierka Marija. Qatt m’int se tgħaddi l-imħabba li biha jħobbha binha Ġesù.

San Massimiljanu Kolbe

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: