Il-Ġimgħa, 14 ta’ Awwissu 2020


Qatt titbeżża’ li tħobb iżżejjed lill-Verġni Mbierka Marija. Qatt m’int se tgħaddi l-imħabba li biha jħobbha binha Ġesù.

San Massimiljanu Kolbe